Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Vineri, 04 Iunie 2021

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni anunță primarii, inginerii cadastrali, producătorii agricoli, deținătorii de terenuri și alte persoane interesate:

Seminar de informare/mediatizare!
În scopul realizării activităților din Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2021, aprobat prin Ordinul MADRM nr. 47 din 5 martie 2021, Ministerul, prin intermediul platformei Zoom, organizează seminare de instruire/mediatizare a reprezentanților autorităților publice locale, deținătorilor de terenuri, cu privire la actele normative și politicile din domeniu funciar și îmbunătăţiri funciare, inclusiv cele în proces de implementare.

Pentru data de 8 iunie 2021:

https://zoom.us/j/91318616853?pwd=QVlhM2Y1clhodWNJOTRDTDYxVElKZz09
Identificatorul conferenței 913 1861 6853 , Codul de acces:499462.

În contextul dat solicităm, deținătorii de terenuri, inginerii cadastrali și toți cei cointeresațidespre seminarele respective, care urmează a se desfășura la8 iunie curent, ora 1000, să fie prezenți la ora stabilită.

Agenda seminarului

Organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul platformei Zoom, din 8 iunie 2021, ora 1000

Participanţi: primari, ingineri cadastrali, producători agricoli, deținători de terenuri și alte persoane interesate

Durata

Modulul instruirii, raportorul

1000-1010

Înregistrarea participanţilor.

1010-1020

Acțiuni (măsuri) care urmează a fi stimulate conform Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

Angela Dogotari, Şefde serviciu, Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

1020-1050

Măsurile, condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor în avans stabilite în Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

Vasile Nemţanu, Consultant principal, Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

1050-1110

Elaborarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

Vasile Nemţanu, Consultant principal, Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Reprezentantul AIPA

1110-1130

Oportunități de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

Angela Dogotari, Şefde serviciu, Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

ReprezentantulUCIP IFAD

1130-1200

Discuţii. Răspunsuri la întrebări.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting