Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Luni, 31 Mai 2021

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni Vă informează:

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) reamintește că pâna la 18 iunie 2021, solicitanții eligibili pot depune cererile de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial.

În acest context, subvențiile în avans, sunt acordate doar în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli, ce vor desfășura pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Cererile de solicitare a subvențiilor în avans pot fi depuse de tinerii, femeile fermier și migranții reveniți, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, conform domeniilor de sprijin prioritizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, după cum urmează:

- stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

- stimularea investiţiilor pentru procurarea animalor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;

- stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare;

- stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri);

- stimularea investiţiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole.

Actele necesare pentru depunerea dosarului și obținerea subvențiilor în avans, le găsiți aici.

Cererile vor fi examinate de AIPA, conform procedurilor Regulamentului, iar evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va fi realizată de Comisia de evaluare și selecție.

De menționat că suportul statului constituie 65 % din valoarea proiectului ce nu va depăși 1 milion de lei.

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă - 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor co-finanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;

II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting