Consiliul Raional Investiții

Anunț prealabil de lansare a apelului suplimentar de propuneri de proiecte!

Anunț prealabil de lansare a apelului suplimentar de propuneri de proiecte!

În luna Ianuarie anul curent Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 va lansa un Apel suplimentar de propuneri de proiecte, cu accentul pe Obiectivul Specific 4.1: Îmbunătățirea capacităților instituționale de a aborda provocările majore ale societății. Propunerile de proiecte vor fi elaborate în jurul uneia dintre următoarele activități principale:

  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la cooperarea transnațională și beneficiile acesteia în țările ENI.
  • Stabilirea dialogului politic în domenii tematice care reprezintă o provocare majoră pentru regiune, așa cum este definită în Programul Transnațional Dunărea 2021-2027.
  • Sprijinirea capacității autorităților publice naționale/regionale/locale din Ucraina și Republica Moldova.

Atât actorii statali cât și nestatali pot aplica în acest apel. Parteneriatele de proiect vor fi compuse din minim 2 parteneri de proiect, cu minim un partener din Republica Moldova sau Ucraina, în funcție de țara vizată de proiect, și Partenerul Lider, din următoarele state membre UE participante la Program: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania (Baden-Württemberg și Bavaria), Ungaria, România, Slovacia, Slovenia. În plus, parteneriatul poate implica până la 2 parteneri de proiect FEDR și 4 ENI provenind din UA sau MD, în funcție de țara vizată de proiect (pot fi implicați în total 3 parteneri de proiect FEDR și 5 ENI).

Detalii despre organizarea seminarelor informative online și a consultărilor cu potențialii solicitanți vor fi anunțate pe site-ul Programului Transnațional Dunărea https://www.interreg-danube.eu în ianuarie 2022.

Sari la conținut