Secția agricultură relații funciare și cadastru

Consultare publică privind Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2022-2027

Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni anunță producătorii agricoli că Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare initiază procesul de consultare publică privind propunerile la proiectul Strategiei Nationale de Dezvoltare Agricola și Rurala 2022 – 2027 (SNDAR) in vederea stabilirii unui consens și viziuni largi asupra obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung aferente domeniului agriculturii si industriei alimentare.

Evenimentul se va desfasura la data de 1 februarie 2022, in orasul Chisinău, blv. Stefan cel Mare si Sfant 162, et. 1, sala de sedinte nr. 1, intre orele 9:30-11:40.

Pentru mai multe detalii apelați la numărul 0243 2 36 70, 0243 2 33 63.

Data: 1 februarie 2022                                                                             Ora: 10.00

     Locatia: Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare

    Adresa: or. Chisinau, Blv. Stefan cel Mare si Sfant nr. 162, et. 1, sala de sedinte nr. 1

Agenda evenimentului:

09:30-10:00Inregistrarea participantilor  
10:00-10:10Cuvânt de salut din partea Conducerii MAIA  
10:10-10:40Prezentare „Viziunile, obiectivele generale si specifice ale SNDAR 2022 – 2027, domenii de interventii, indicatori de impact si monitorizare” Dl. Anatolie FALA, Secretar general MAIA  
10:40-11:10Discutii privitor la proiectul SNDAR  
11:10-11.40Intrebări si răspunsuri  

Sari la conținut