Investiții

Guvernul a aprobat lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională finanțate din FNDR pentru perioada 2022-2024!

La 12 ianuarie curent, Guvernul Republicii Moldova a publicat Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2022-2024. Acesta conține lista proiectelor  prioritare de dezvoltare regional, care urmează a fi finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), inclusive surse de finanțare externă. Documentul Unic de Program 2022-2024 este organizat în 3 Programe de finanțare: 

Programul 1 „Competitivitate”, care include 14 proiecte orientate spre valorificarea infrastructurii de afaceri, inclusiv rețele de start-up, racordarea la utilități publice a zonelor economice libere și a parcurilor industriale, crearea locurilor de muncă, sporirea atractivității turistice și a altor inițiative orientate spre dezvoltarea economică la nivel regional și local. 

Programul 2 „Dezvoltare Urbană” – include proiecte destinate orașelor, menite să asigure revitalizarea zonelor urbane degradate, să creeze un confort sporit locuitorilor din urbe prin amenajarea spațiilor cartierelor și să asigure conectarea la utilități publice calitative. Acest program va fi un sprijin esențial administrațiilor publice în schimbarea aspectului exterior al orașelor, dar va avea și un impact major asupra dezvoltării teritoriilor și localităților adiacente acestor orașe. 

Programul 3 „Infrastructură Regională” – include implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare. În acest Program au fost incluse 26 de proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare cu un cost ce depășește 1,3 mild. lei, care ulterior va fi completat și cu alte surse financiare externe.

În acest context, raionul Căușeni va implimenta 4 proiecte în valoare de aproximativ 150 mln lei, după cum urmează:

1.Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni;

2. Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II-a, și construcția sistemului de canalizare în sectorul Căușenii Vechi;

3. Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și regionalizarea serviciului;

4. Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari.

Sari la conținut