Secția agricultură relații funciare și cadastru

Seminarul Viticultorilor

La data de 20 ianuarie 2022, de către Secția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni în comun cu Oficiul Național al Viei și Vinului Chișinău, în persoana domnului Vladimir COROBCA și în strînsă colaborare cu Direcția Agricultură a Consiliului raional Ștefan Vodă, am organizat atelierul de lucru teoretic și practic cu tematica: “Practica tăiatului viței-de-vie în condițiile anului, cu ieșirea în teren la  plantația de viță-de-vie a agentului economic Alexandru PANȚA din localitatea Fîrlădeni r. Căușeni, unde am participat în jur de circa 30 de agenți economici din sectorul vitivinicol.

Domnul Vladimir COROBCA, doctor în științe agricole, conferențiar universitar, s-a prezentat cu un imens suport informațional, metodic și practic unde a demonstrat procedeele practice de tăiere a viței-de-vie, pe diferite specii.

În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele subiecte:

  • Starea iernării viilor și a diferenței inflorescențelor, în condițiile anului 2022;
  • Particularitățile teoriei și practicii tăiatului viței-de-vie;
  • Școlarizare în domeniul practicii tăiatului viței-de-vie în cîmp.

 La finele seminarului a avut loc runda de întrebări – răspunsuri la multiplele probleme care sunt întâmpinate în domeniul dat. Consiliul Raional Căușeni în persoana Domnului Pavel CURUS, șef Secție agricultură, relații funciare și cadastru, aduce sincere mulțumiri Domnului Vladimir COROBCA pentru împărtășirea propriei experiențe cât teoretică atât și practică și educarea tinerilor agenţi economici din domeniul vitivinicol drept specialiști – profesioniști în domeniul abordat.

Sari la conținut