Investiții

Anunț privind lansarea concursului de colectare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022!

Serviciul Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor informează despre Apelul de proiecte finanțate prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022, care va fi lansat în perioada 01 februarie – 04 martie 2022. Conform criteriilor de eligibilitate stabilite pot participa la concurs proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de Securitate și care reflectă activități specifice:

 • dezvoltare comunitară și regională;
 •  reabilitare și renovare a infrastructurii locale;
 •  modernizare a instituțiilor sociale-cheie;
 • soluționare a problemelor stringente de dezvoltare;
 • asigurare a serviciilor publice esențiale;
 • precum și acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării. 

Reieșind din obiectivele și acțiunile stabilite în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 și în alte documente de politici naționale, în anul curent o atenție prioritară urmează a fi acordată proiectelor ce vizează măsuri de suport pentru:

 •  ocrotirea sănătății și combaterea crizei pandemice;
 • aprovizionarea locuitorilor cu servicii publice calitative și performante;
 • promovarea drepturilor omului;
 • sprijinirea instituțiilor educaționale și a altor subdiviziuni teritoriale strategice din Zona de Securitate, inițiativele de restabilire și de dezvoltare a patrimoniului cultural-istoric;
 •  consolidarea capacităților de transport cu feribotul peste r. Nistru;
 •  sprijinirea altor acțiuni primordiale ce contribuie la promovarea dezideratului de reintegrare a țării.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.131 din 21.02.2014 pentru participarea la concursul de proiecte, autoritatea publică inițiatoare trebuie să completeze un formular de aplicare, să anexeze la acesta setul documentar relevant (pct.7 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.131/2014) și să depună dosarul în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare.

Sari la conținut