Investiții

Apel privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește ,,DAR 1+3” ediția 2022

Serviciul Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor informează despre lansarea Apelului privind Programul Diaspora Acasă Reușește ,,DAR 1+3 ediția 2022.  Apelul de depunere a dosarelor este deschis începând cu 17 ianuarie 2022 până la 27 februarie 2022, iar proiectele care nu vor fi aplicate în termenii indicați, nu se vor examina.

Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” urmărește obiectivele:

▪ Stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;

 ▪ Păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;

 ▪ Canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;

▪ Sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea socialeconomică la nivel local.

Eligibili pentru depunerea proiectelor sunt autoritățile publice locale de nivelul I, indiferent de numărul de locuitori, în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, parteneri de dezvoltare/donatori. Autoritățile publice, care depun proiectul, au rol de Aplicant lider și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a acestuia.

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:

1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);

 6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);

 7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele).

Ghidul și Formularul de aplicare, precum și alte detalii pot fi accesate aici: https://brd.gov.md/ro/content/diaspora-acasa-reuseste-dar-13

Notă: Autoritatea publică locală care a beneficiat de suport financiar în cadrul Programului DAR 1+3 două ediții consecutive nu este eligibilă de a beneficia de finanțare la următoarea ediție.

Sari la conținut