Investiții

Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

UCIP IFAD anunță extinderea, prin relansare, a Concursului pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022, în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.

Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primaria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole persoane juridice sau fizice care practică activitate economică.

Tipurile de infrastructură eligibile pentru concurs vizează:

  • Infrastructura de irigare

1.Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei.

2. Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac).

3. Construcția/reabilitarea iazurilor/lacurilor de acumulare a apei, aceste iazuri vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare, precum și ca sursa de apa pentru animale domestice si sălbatice. Aceste iazuri/lacuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură.

  • Infrastructura drumurilor

Proiectul va acorda investiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația) drumurilor rurale care asigurarea accesului adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 – 3 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

Termen limită pentru depunerea proiectelor 15 aprilie ora 17.00, alte detalii pot fi accesate pe pagina ucipifad.md, secțiunea granturi.

Sari la conținut