Investiții

În atenția APL-urilor din raionul Căușeni!

Unitatea de Implimentare a Proiectului de Construcție a Loculințelor pentru Păturile Social Vulnerabile, etapa II, inițiază chestionarea primară a APL-lor,  în vederea colectării de informații privind necesitățile de locuințe sociale, precum și gradul de pregătire pentru aplicarea în cadrul unui Proiect nou.

Sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, se realizează Proiectul de asistență tehnică „Activități preparatorii pentru lansarea unui proiect de construcție a locuințelor sociale realizat cu finanțare din Contul de Coeziune Socială de la Donatorul Spaniol alocat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”.

Conform conceptului proiectului de locuințe sociale,Faza III, obiectivele concepute sunt construcția/reconstrucția blocurilor locative destinate locuințelor sociale, construcția/reconstrucția azilurilor pentru bătrîni, reparația/modernizarea căminelor pentru elevi/studenți.

          În Republica Moldova a fost implementat Proiectul Faza I și Faza II, cu totalul de 946 locuințe sociale construite în perioada 2009-2022, acest număr este departe de a satisface necesitățile reale. În acest context, UIP II inițiază chestionarea primară a APL-lor în vederea colectării de informații privind necesitățile de locuințe sociale, precum și gradul de pregătire pentru aplicarea în cadrul unui Proiect nou. De asemenea, ținând cont de experiența precedentă, ne propunem îmbunătățirea procedurilor existente la implementarea obiectivelor, stabilirea unui mecanism de evidență a solicitanților de locuințe la nivel local, precum și a situației lor economice și sanitare.

  Pentru informații suplimentare sau concretizări vă rugăm, să apelați la e-mail: iunona.lungul@midr.gov.mdwww.locuintesociale.gov.md, tel.022 224-566.

Sari la conținut