Investiții

Șapte localități din raionul Căușeni incluse în cadrul Parcului național ,,Nistrul de Jos”!

În ședința din 9 martie a Guvernului, a fost avizat pozitiv proiectul de lege prin care se propune fondarea Parcului național ,,Nistruld e Jos”. Acest fapt presupune instituirea regimului de arie protejată a acestei regiuni, fiind soluționată, totodată, problem ce țin de utilizarea ilegală și irațională a resurselor din această zonă umedă de importanță internațională.

La moment, zona ,,Nistrul de Jos”, care cuprinde localitățile Cârnățeni, Plop-Știubei, Grădinița, Copanca, Valea Verde, Leuntea, Zahorna din raionul Căușeni, până la Palanca raionul Ștefan Vodă,  se află sub protecția convenției Ramsar și se întinde pe un teritoriu de 65.000 de ha, incluzând o varietate considerabilă de specii ale florei și faunei.

Instituția care urmează a fi creată, va dispune de un serviciu de pază care va asigura prevenirea acțiunilor cu impact negativ asupra mediului; se va elabora și aproba un plan de management cu includerea concretă a unor acțiuni privind revitalizarea ecosistemelor degradate, stoparea pierderii biodiversității, dar și crearea condițiilor de creștere și reproducere a speciilor aflate sub riscul dispariției.

Menționăm, că instituirea acestui Parc național, ar aduce beneficii considerabile localităților din raionul Căușeni, atât din punct de vedere ecologic, cât și economic, întrucât dezvoltarea turismului va crește de la rang național, la internațional.

Conform prevederilor Proiectului de lege, Parcul național ,,Nistrul de Jos” va fi divizat în patru zone funcționale juridic:

Zona A de protecție integrală, care include terenuri destinate restabilirii complexelor naturale din parc, protejării monumentelor istorico-culturale și arheologice și în care este interzisă orice activitate recreativă și economică.

Zona B de recreație, în care sunt asigurate condiții pentru vizitarea locurilor pitorești ale parcului și pentru agrement de scurtă durată. 

Zona C de recreație, destinată unui agrement de lungă durată. În această zonă de permite amplasarea de campinguri, hoteluri, moteluri, poiene pentru bivuacuri, baze turistice, birouri de excursii, centre informaționale, unități de alimentație publică, comerciale și de asistență socio-culturală.

Zona D economică, unde derulează activități economice care nu contravin regimului parcului național, și anume: cultivarea plantelor agricole tradiționale pentru zona dată, folosindu-se metode biologice de combatere a dăunătorilor ș.a.

Alte detalii pot fi accesate aici: https://lower-dniester.org

Sari la conținut