Investiții

Program de granturi destinat OSC-urilor locale care vor crea/dezvolta întreprinderi sociale care facilitează angajarea tinerilor femei și bărbați   NEET

În luna februarie 2021, Fundația Est-Europeană a dat start proiectului ,,Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”. Acesta este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Implimentarea proiectului îi revine Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.

Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile.

Activități eligibile în cadrul acestui program de granturi

– Înființarea de întreprinderi sociale axate pe includerea tinerilor NEET în angajare sau în educație;
– Oferirea instruirii profesionale, instruirii în domeniul angajării sau a instruirii pentru abilități sociale în vederea facilitării integrării în câmpul muncii a tinerilor NEET;
– Fezabilitate din punct de vedere financiar;
– Asigurarea contribuției ne-monetare a cel puțin 20% din partea solicitantului sau din alte surse;
– Respectarea aspectului de protecție a mediului;
– Explorarea soluțiilor digitale, instrumentelor și inovațiilor;
– Implementarea proiectelor în orice regiune a ţării, inclusiv în Găgăuzia şi Transnistria.

Solicitanți eligibili
Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie:
a) să fie persoane juridice stabilite și înregistrate pe malul drept sau stâng al râului Nistru (de către autoritățile moldovenești sau de autoritățile de facto din regiunea transnistreană);
b) să fie organizații nonprofit (necomerciale);
c) să fie organizații ale societății civile de nivel local, de ex.: asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale.
d) să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.
e) să-și asume înregistrarea și certificarea unei întreprinderi sociale în primul an de implementare a proiectului, în condițiile legii  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu modificările şi completările ulterioare. Bugetul total al concursului de proiecte este de 140.000 EUR, oferindu-se per proiect până la 20.000 de EUR. Data limită pentru depunerea proiectelor este 30 martie 2022. Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi antreprenoriat social tineri NEET” vor fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md. Alte detalii pot fi accesate aici: https://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1652&l=ro

Sari la conținut