Investiții

SATUL EUROPEAN: Concurs de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Dezvoltare Locală finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală!

Serviciul Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor din cadrul Consiliului raional Căușeni informează despre lansarea Concursului pentru  propuneri de proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Concursul va fi organizat în baza Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 152/2022, având drept scop identificarea și sprijinirea inițiativelor care au un potențial crescut pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova.

Proiectele înaintate trebuie să contribuie la:

 • dezvoltarea durabilă a localităților;
 • asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
 • creșterea accesului populației la infrastructura socială;
 • creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale.

Valoarea limită per proiect finanțat din Programul de Dezvoltare Locală:

 • 10 mil. lei – pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare
 • 3 mil. lei – pentru instalarea iluminatului public
 • 1 mil. lei – pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale
 • 10 mil. lei – pentru construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice
 • 5 mil. lei – pentru instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
 • 10 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate grupurilor social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale
 • 5 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția obiectelor de arhitectură rurală cu interes istoric, grădini, parcuri, peisaje culturale și naturale.

Dosarul cererii de finanțare va include:

1) Formularul Cererii de finanțare;

2) Bugetul proiectului;

3) Declarația aplicantului;

4) Declarațiile de parteneriat, în cazul existenței partenerilor în cadrul proiectului;

5) Tabelul de Verificare;

6) Documentele – suport și cele confirmative

Aplicanții eligibili pentru participare la Concurs, sunt APL de nivelul I. Dosarele cu Cererile de finanțare pentru participare la Concurs vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (termen limită: 20.04.2022, ora 17.00). Alte informații pot fi accesate aici: https://satuleuropean.gov.md

Sari la conținut