Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru anunță locuitorii raionului și Administrațiile publice locale de nivelul I despre demararea  Acțiunii-concurs „Rîu curat de la sat la sat”.

În perioada 21 martie – 30 aprilie 2022 în raionul Căușeni se v-a desfășura  acțiunea-concurs de salubrizare și amenajare a localităților  ”Rîu curat de la sat la sat”. Despre organizarea și desfășurarea acesteia a fost anunțată atât populația raionului și agenții economici din teritoriu cât și Administrațiile publice locale de nivelul I.

     Acţiunea „Râu curat de la sat la sat” are drept scop curăţirea şi lichidarea tuturor focarelor poluante în apele curgătoare din ţară. Proiectul include activităţi de curăţare a cursurilor de apă, izvoarelor, cişmelelor, a altor corpuri de apă ce formează reţeaua hidrografică din intra- şi extravilanul localităţilor, precum şi amenajarea zonelor de protecţie a lor.

În acest context Inspecția pentru Protecția Mediului Căușeni,Vă propune spre vizualizare Programul orientativ de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunii susmenționate.

Programul orientativ de acțiuni pentru APL de nivelul I privind organizarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localităților a Acțiunii “Râu curat de la sat la sat”, care vor avea loc în perioada 21 martie – 30 aprilie 2022

  • Lansarea  mesajelor cu privire la salubrizarea localităților în mass-media și pe teritoriul localității.
  • Formarea comisiilor locale și întocmirea planului de măsuri/acțiuni concrete.
  • Monitorizarea continuă a acțiunilor de salubrizare a zonelor de protecție a corpurilor de apă.
  • Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții, agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea cuvenită a acestora.
  • Organizarea desfășurării Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților, împrejurimilor și pasajelor din preajma drumurilor, traseelor naționale și a căilor ferate, zonelor de protecție a resurselor acvatice.
  • Lichidarea tuturor gunoiștelor neautorizate, recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri.
  • Amenajarea depozitelor (gunoiștilor) urbane și rurale existente conform cerințelor sanitare și ecologice.
  • Stabilirea Zilelor sanitare ale localității. Asigurarea colectivelor de muncă și a cetățenilor cu transport pentru evacuarea deșeurilor. Organizarea colectării separate a deșeurilor reciclabile (stilclă, plastic,maculatură și carton, fier uzat, peliculă). Salubrizarea și amenajarea cimitirelor.
  • Desfășurarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor spațiilor verzi de regenarare a fondului forestier și altor terenuri împădurite, de plantare de primăvară a arborilor și arbuștilor.

Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară de salubrizare a teritoriului la nivel de localitate și raion a Acțiunii-concurs “Râu curat de la sat la sat”.

Sari la conținut