Secția agricultură relații funciare și cadastru

COMUNICAT INFORMATIV PENTRU CEI INTERESAȚI

Consiliul raional Căușeni informează despre următoarele: Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică din Moldova invită abiturienții colegiilor și liceelor la specialitățile geodezie, cartografie, cadastru, evaluarea bunurilor imobile și organizarea teritoriului, la specialitățile de Ciclul I Geodezie, cartografie, cadastru și organizarea teritoriului, Evaluarea și dezvoltarea imobilului, Ingineria mediului și de Ciclul II Consolidarea terenurilor agricole, Evaluarea și managementul imobilului și Hidroameliorații.Un motiv intemeiat este că: în Republica Moldova se desfășoară vaste lucrări de organizarea utilizării raționale eficace a fondului funciar al țării: se implementează lucrările cadastrale legate de evidențierea, evaluarea și înregistrarea bunurilor funciare și imobiliare, de consolidare a terenurilor agricole, de dezvoltarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale și altele.

Realizarea acestor activități necesită implicarea specialiștilor de înaltă calificare, dar cu regret pentru activitățile date se simte lipsa cadrelor de ingineri cadastrali, în primul rînd la nivelul de APL, unde în majoritatea primăriilor aceste funcții sunt solicitate.

Sari la conținut