Secția agricultură relații funciare și cadastru

SECȚIA AGRICULTURĂ  RELAȚII  FUNCIARE  ȘI CADASTRU

Specialiștii Secției Agricultură Relații Funciare și Cadastru la solicitarea Universității Agrare de Stat din Moldova și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, au participat la vizita de lucru care a avut drept scop integrărea mediului de afaceri în actualizarea programelor de studii.

Agenda discuțiilor s-a axat pe sporirea calității și asigurării eficienței învățământului agricol în sectorul zootehnic. Astfel, participanții la reuniune au reliefat principalele vulnerabilități din sector, au identificat direcțiile de colaborare a instituțiilor de învățământ cu întreprinderile performante și au formulat sugestii în scopul îmbunătățirii programelor de studii.

Secretarul de stat al MAIA, Iurie SCRIPNIC, a vorbit despre acțiunile pe care le întreprinde ministerul pentru a ajusta politicile din sector la necesitățile pieței și pentru crearea condițiilor favorabile dezvoltării durabile a sectorului zootehnic.

Totodată, părțile au evaluat instrumentele pertinente pentru valorificarea potențialului Facultății de Agronomiei și a Facultății Medicină Veterinară, au definit obiective comune în scopul consolidării programelor de studii și au explorat posibilitățile de creștere a interesului studenților pentru științele agricole.       În acest context îndemnăm absolvenții liceelor să opteze pentru continuarea studiilor  profesionale la facultățile din domeniul agroindustrial ca Agronomie, Horticultură, Economie, Medicină Veterinară, Cadastru și Drept, Inginerie Agrară și Transport Auto ale Universitații Agrare de Stat din Moldova.

Sari la conținut