Secția agricultură relații funciare și cadastru

”CAMPANIA DE INFORMARE AIPA – 2022”

 SESIUNE DE INFORMARE REGIONALĂ

Consiliul raional Căușeni

14 Aprilie 2022, ora 1300

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru  INVITĂ agenții economici la  sesiunea de informare regională

Campania de informare are ca scop informarea antreprenorilor, producătorilor agricoli, despre suportul financiar disponibil și cum poate fi accesat, programele de suport ce contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă, managementul durabil al terenurilor, dezvoltarea rurală și facilitarea accesului la piețele de desfacere. În cadrul evenimentului, se vor pune in discuții tipurile de subvenții în domeniul rural, condițiile de accesare a subvențiilor pentru anul curent, precum și despre criteriile de eligibilitate, punctând oportunitățile pe care le oferă AIPA producătorilor agricoli și antreprenorilor pentru a-și realiza ideile de afaceri.

Campania de informare va asigura diseminarea informațiilor (broșurilor și pliantelor) privind accesarea fondurilor nerambursabile acordate prin FNDAMR la scară nalională prin intermediul Subdiviziunilor Teritoriale ale AIPA.

Întrunirea se va desfășura la data de 14.04.2022 în sala mare de ședințe a Consiliului raional Căușeni conform agendei.

AGENDA

Campania de informare AIPA-2022

Data: 14.04.2022

Locația: or. Căușeni, în incinta Consiliului raional Căușeni, Sala Mare.

Ora desfășurăriiDenumirea activitățilorExecutor / Prezentator
13:00-13:10Înregistrarea participanțilorConducerea AIPA Reprezentant ODIMM

  13:15-13:30    Cuvânt de salut  
13:30-14:40Prezentarea proiectelor de subvenționareReprezentanții AIPA
 Subvenții post investiționale
Subvenții – plăți directe per cap de animal.
Subvenții în avans pentru proiecte start-up
Subvenții în avans pentru proiecte de dezvoltare rurală
Subvenții în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare
14:40-15:05Instrument de suport pentru mediul de afaceriReprezentanții ODIMM
15:05-15:25discuții/chestionare – opinii, propuneri de îmbunătățire a procesului de subvenționare, dificultăți întâmpinate în cadrul procesului de colectare a documentelor și de depunere a dosarului de solicitare a suportului financiar. 

Sari la conținut