Investiții Noutăți și evenimente Primăriile Raionului Căușeni Raionul Căușeni

Apel deschis pentru Concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului „Satul European Expres”

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, în conformitate cu prevederile sbpt.6) al pct.12 din Anexa nr.1 și sbpct.4) al pct.8 din Anexa nr. 3 ale Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022, începînd cu data de 02 mai 2023 se anunță startul Concursului de aplicare în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici” din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Scopul Concursului de proiecte este de a susține dezvoltarea socio-economică a localităților și sporirea calității condițiilor de trai cetățenilor din localitățile Republicii Moldova.

Sesiunea de informare pentru APL de nivelul I din raionul Căușeni se va desfășura pe platforma online ZOOM, pe data de 5 mai 2023, ora 9:00, linkul de acces la ședință:

https://us05web.zoom.us/j/3856177605
https://us05web.zoom.us/j/3856177605
https://us05web.zoom.us/j/3856177605

Concursul se va organiza avînd la bază Regulamentul privind gestionarea mijloacelor financiare alocate în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, aprobat prin Hotărârea Guvernului 152/2022, în condițiile prevăzute de „Ghidul de aplicare la Concursul în cadrul apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici””, aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale nr.08/23 din 28 aprilie 2023.

Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală, pentru oferirea unor „granturi mici” din FNDRL vor contribui la realizarea următoarelor obiective:

  1. dezvoltarea durabilă a localităților;
  2. asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
  3. creșterea accesului populației la infrastructura socială;

Elementul specific, care caracterizează concursul constă în faptul că acesta se desfășoară prin procedură simplificată de aprobare, evaluarea fiind realizată într-o singură rundă, în baza notelor conceptuale, iar prezentarea documentației tehnice și a devizelor de cheltuieli, precum și obținerea diferitor tipuri de acte permisive, vor fi asigurate de către aplicanți, după aprobarea proiectelor în Documentul Unic de Program.

La Concurs, se admit propunerile de proiecte pe următoarele domenii de intervenție și măsuri de finanțare:

Domeniul de intervenție 1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, cu Măsura 1.2. Instalarea iluminatului public

Domeniul de intervenție 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale, cu Măsurile:

Măsura 2.1. Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice;

Măsura 2.2. Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;

Măsura 2.3. Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, edificiilor destinate prestării serviciilor sociale, inclusiv a infrastructurii medicale;

Măsura 2.4. Restaurarea / reabilitarea/ reconstituirea / conservarea monumentelor/structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

În cadrul prezentului Concurs sunt considerate eligibile autoritățile administrației publice locale de nivelul I, cu condiția că ele sunt deținătoare legale ale bunurilor materiale în/pe care se va efectua investiția și dispun de toate actele permisive prevăzute de legislația națională.

Finanțarea proiectelor din FNDRL se va realiza prin alocații financiare, sub formă de granturi mici, în limitele mijloacelor financiare ale FNDRL, disponibile în acest scop. Suma finanțării aprobate proiectelor din FNDRL prin procedura de granturi mici nu va depăși 450.000,00 lei pentru proiect, incl. TVA.

Durata de implementare a proiectelor finanțate, nu poate depăși 6 luni de la semnarea contractului de finanțare și urmează a se încadra în termenul limită de până la 31.12.2023 pentru documentarea livrabilelor și debursarea alocațiilor solicitate din FNDRL.

Dosarele cu Notele conceptuale vor fi depuse în termen de 15 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (termen limită: 16 mai 2023, ora 17.00).

Notele conceptuale depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare.

De la data de 17 mai 2023, pe parcursul a 30 zile, Comisia interministerială, va efectua evaluarea Notelor conceptuale depuse și va prezenta lista proiectelor Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale pentru avizare.

Dosarele complete pentru finanțare vor fi depuse în termen de 15 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Hotărârii Guvernului de modificare a Documentului Unic de Program.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării, sunt descrise în Ghidul de aplicare la Concursul în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor „granturi mici”, care poate   fi       accesat            pe  paginile   web:               www.midr.gov.md;              www.ondrl.gov.md. www.adrnord.md; www.adrcentru.md; www.adrsud.md; www.adrgagauzia.md, Notele conceptuale, iar ulterior și dosarele complete de finanțare, vor fi prezentate de către aplicanți la sediul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală la adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 124, et.3.

Mai multe detalii pe următorul link: https://satuleuropean.gov.md/

Sari la conținut