Investiții Noutăți și evenimente

Vizita oficială în Raionul Căușeni a Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Graham PAUL

La invitația Consiliului Raional Căușeni, Ambasadorul Franței în RM, Graham PAUL a efectuat miercuri 20 septembrie o vizită oficială în raionul Căușeni. Excelența sa împreună cu conducerea raionului au discutat despre Conacul lui Mihail Poncet și Parcul Dendrologic „Leuntea” din comuna Grădinița, raionul Căușeni. Conacul este monument de arhitectură, de importanță națională, înscris la nr. 309 (Zona de Sud) în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, cu denumirea „Conacul cu parc al lui Ponsă”.

     Consiliul Raional Căușeni în parteneriat cu Primăria comunei Grădinița, în anul 2021 a elaborat un proiect de salvgardare și reabilitare a „Conacul cu parc al lui Ponsă”, „Reconstrucția monumentului de artă peisageră parcul dendrologic „Leuntea” și restaurea conacului boieresc „M. Poncet””.

      În cadrul întrunirii cu excelenta sa Graham PAUL, Consiliul Raional Căușeni a prezentat o informație amplă despre starea monumentului de arhitectură, originile franceze ale acestuia și contribuția semnificativă a generalului Poncet la dezvoltarea regiunii de Sud-Est a RM, inclusiv au fost prezentate intențiile autorităților locale de reabilitare a Conacului Poncet cu parc.

      În aceeași zi conducerea raionului Căușeni alături de Ambasadorul Franței au mers în comuna Grădinița și au evaluat situația la fața locului.

      Ambasadorul Franței Graham PAUL a afirmat că Ambasada Franței de mai mulți ani încearcă să dezvolte cooperări descentralizate între autoritățile din Franța și din RM, dând astfel posibilitatea apl-urilor din Moldova să atragă finanțări în proiecte de infrastructură. În acest sens a menționat că Ambasada va identifica posibile soluții și colaborari pentru a oferi suport Consiliului Raional Căușeni în intenția sa de implementare a proiectului „Reconstrucția monumentului de artă peisageră parcul dendrologic „Leuntea” și restaurea conacului boieresc „M. Poncet””.

Nota bene:François-Michel de Poncet (1780—1829), a fost unul dintre cele mai cărturare peresonalități din acele timpuri. Deține origini Franceze, părinții acestuia fiind originari din Burgundia.  În anul 1817 stabilinduse cu traiul în Basarabia, Poncet a procurat moșia Leuntea pe care a transformat-o într-o rezidență  spațioasă cu  o grădină și un parc  bine  amenajat, în acest sens procurînd și plantînd specii de plante și copaci de specii rare aduși din peste 40 țări ale lumii. Inclusiv în 1818 a fondat și o vinărie care funcționează pînă în prezent. În anul 1848 în baza experienței de producere a vinurilor al vinăriei Leuntea, la Chișinău a fost creată Școala de viticultură și vinificație, prima școală specializată în acest sens din țară. Urmașii lui Poncet au fost nu doar cei mai buni vinifictori din regiune, dar și cei mai iluștri filantropi, printre aceștia se numără și nepoata Ana și soțul ei Alexandru care din surse proprii au fondat și construit spitalul de zemstvă din orașul Căușeni (actualul Spital Raional Căușeni „Ana și Alexandru”), spitalul din satul Talmaza și biserica din satul Plop Știubei.       De menționat că Regiunea de sud-est a RM este considerată ca una dintre cele mai vizitate de turiști din țară. Conacul cu parc dendrologic „Poncet” amplasat în Parcul Național „Nistru de Jos” a devenit cunoscut mai recent fiind cu entuziasm studiat, are amplasare foarte avantajoasă în zona umedă de importanță internațională RAMSAR unde este vechea albie („Nistru Chior”) a Rîului Nistru cu floră și faună unică, „Pădurea Turcească” ce datează din secolul XV fiind printre primele arii naturale protejate din Europa,  „Vinăria Leuntea” fondată în 1818 conectată la traseul turistic de importanță internațională „Drumul Vinului. Acest obiectiv care este unicul conac cu parc din regiunea de sud a RM deja generează vizita a mii de turiști anual, inclusiv de origine franceză. Salvgardarea și renovarea „Conacului Poncet cu parc” va genera noi domenii de afaceri în localitățile proxime, în special turism rural și va crea noi locuri de muncă dezvoltînd economia locală. Urmînd ca regiunea de sud a Republicii Moldova să fie tot mai atractivă pentru turism, care în ultima perioadă la nivel mondial este considerat ca un motor al economiei.

Sari la conținut