Consiliul Raional Investiții

Consiliul Județean Neamț alocă o nouă tranșă financiară pentru edificarea Monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt în orașul Căușeni

Parteneriatul dintre Consiliul Județean Neamț și Raionul Căușeni din Republica Moldova devine și mai consistent. Astfel la solicitarea Consiliului Raional Căușeni, Consiliul Județean Neamț la data de 4 octombrie 2023 a aprobat Hotărârea nr. 219 ce prevede suplinirea cu 300 mii RON a cofinanțării proiectului „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”. La rândul său Consiliul Raional Căușeni prin Decizia nr. 9/1 din 06 octombrie 2023 a acceptat prezenta finanțare, în baza acestei Decizii Președintele interimar al raionului Căușeni și Șeful Serviciului Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor, au efectuat în octombrie anul curent o vizită în Județul Neamț pentru semnarea  Actului adițional la Acordul de fianțare încheiat cu Consiliul Județean Neamț în vederea implementării proiectului menționat.

      Reamintim că în rezultatul încheierii în anul 2022 a Acordului de cooperare între Județul Neamț (România) și Raionul Căușeni (Republica Moldova), la data de 23 august 2022 de Către Consiliul Județean Neamț și Consiliul raional Căușeni a fost semnat Acordul de finanțare privind implementarea proiectului „Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt or. Căușeni, Piața Publică centrală de la intersecția străzii A. Mateevici și Păcii”. Valoarea totală a proiectului este de 10.4 mln MDL, dintre care suma de 8.14 mln MDL este asigurată de Consiliul Raional Căușeni, și 600 mii RON (estimativ 2.26 mln MDL) de către Consiliul Județean Neamț.

       Obiectivul general al proiectului vizează conservarea valorilor istorice și sporirea calității vieții cetățenilor, fapt ce va contribui la dezvoltarea patrimoniului, dar și la îmbunătățirea imaginii centrului raional Căușeni prin elemente arhitectural-culturale unice construite cu suportul Consiliului Județean Neamț.     Astfel edificând această construcție monumentală se va pune baza unei colaborări de durată între autorități și se vor promova valorile cultural-istorice comune.        Lucrările de edificarea a monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, au demarat în anul 2022 la inițiativa Președintelui raionului Căușeni și Consilierilor Raionali, urmează ca realizarea acestui proiect să fie finalizată pînă la sfîrșitul anului curent.

Sari la conținut