Investiții

Lansarea apelului de concurs, ediția a treia, în cadrul programului de granturi mici pentru ONG-uri: ”Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și justiție verde”

A.O. EcoContact lansează apelul de concurs, ediția a 3-a, a Programului de granturi mici (PGM3) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiția verde”, în cadrul proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, cu susținerea financiară a Suediei.

Scopul PGM vizează susținerea inițiativelor privind soluționarea problemelor de mediu locale, promovarea, sprijinul și facilitarea participării publicului la luarea deciziilor și elaborarea regulamentelor locale cu aspecte de mediu.

PGM va susține proiectele care vizează următoarele exemple de probleme și activități:

 • poluarea aerului, apei și solului la nivel local;
 • generarea excesivă a emisiilor de gaze cu efect de seră în urma activităților economice neautorizate;
 • activități silvo-tehnice ilegale (tăieri ilicite);
 • susținerea conservării, reabilitarea biodiversității și ariilor naturale protejate;
 • activități educaționale în domeniul protecției mediului și accesul la justiție pe probleme de mediu;
 • creșterea potențialului de adaptare la schimbările climatice al comunităților locale;
 • gestionarea deșeurilor;
 • integrarea aspectelor de mediu în planificarea politicilor și activităților de dezvoltare la nivelul autorităților publice locale (nivelul I și II);
 • asigurarea transparenței decizionale în procese de luare a deciziilor de mediu, inclusiv prin organizare de dezbateri publice, consultări.

 Criteriile de eligibilitate

Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale (ONG, AO) din domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile înregistrate în Republica Moldova, conform legislației în vigoare, cu un sistem contabil bine organizat și funcțional, care activează în raioanele specificate mai jos:

 • lista de raioaner. Hîncești, r. Fălești, r. Căușeni, r. Ialoveni;
 • regiunea stângă a Nistrului (ONG-urile înregistrate în stânga Nistrului pot participa la PGM doar în parteneriat cu aplicantul – ONG înregistrat în RM);
 • ONG-ul/aplicantul poate să depună o singură propunere de proiect;

Nu sunt eligibile! Organizațiile înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele individuale, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, întreprinderile cu activitate economice (SRL, ÎI, GȚ), organizațiile religioase și sindicatele.

Finanțarea proiectelor:

În funcție de experiența ONG-lor în implementarea proiectelor, aplicantul va respecta următoarele limite de buget:

 • Nivelul începător – până la 100 000 MDL (budget total), organizație înregistrată în ultimii 3 ani care a implementat, cel puțin, un proiect.
 • Nivelul avansat – până la 400 000 MDL (budget total), organizații cu experiență, cel puțin 3 proiecte implementate în ultimii 5 ani).

Co-finanțarea este obligatorie în formă monetară, constituind:

NivelulRata grantului maximRata co-finanțării minim
Începător95 %5 %
Avansat90 %10 %

Mijloacele grantului pot fi folosite doar în corespundere cu bugetul aprobat (parte din contractul de grant semnat dintre A.O EcoContact și beneficiar PGM). 

Perioada de implementare

Durata activităților proiectului trebuie să fie până la 12 (douăsprezece) luni, iar proiectul trebuie să fie finalizat nu mai târziu de luna mai 2025.

Contractul de grant va fi semnat între A.O. EcoContact și beneficiarul PGM selectat.

Completarea dosarelor

Pentru participarea la concurs vor fi admise doar dosarele complete și doar în format electronic. Formularele trebuie să fie completate în limba română. Dosarul va conține doar formularele tip conform anexelor PGM.

Formularul de aplicare la finanțare (Anexa A) și bugetul (Anexa B) trebuie să fie semnate de administratorul organizației sau persoana împuternicită.  

Toate documentele trebuie să fie prezentate în format PDF.

Dosarul propunerii de proiect trebuie să conțină următoarele acte și Anexe:

 • Anexa A Formular de aplicare _AO_Exemplu
 • Anexa B_Buget_AO_ Exemplu
 • 1_CV_echipa_AO_ Exemplu
 • 2_Extras_AO_ Exemplu
 • 3_Statut_AO_ Exemplu
 • Opțional: 4_Portofoliu_AO_ Exemplu

Vă rugăm să respectați denumirile fișierelor conform modelului de mai sus. CV-urile echipei de proiect (coordonator de proiect, experți, contabil, asistent) trebuie prezentate într-un singur document PDF.

Depunerea dosarului

Termenul-limită de depunere a dosarului cu propunerea de proiect la PGM3 este 31 martie 2024.

Depunerea dosarului poate avea loc prin:

1.         expediere electronică a dosarului la adresa grant@ecocontact.md. În subiectul mesajului trebuie să fie indicat cuvântul „GRANT PGM3” și denumirea ONG-ului. Exemplu: GRANT PGM3, AO Exemplu;

2.         confirmarea recepționării dosarului va veni de pe adresa grant@ecocontact.md;

3.         în cazul expedierii multiple a dosarului din numele aceleiași organizații, se va considera doar primul e-mail expediat. Toate documentele transmise ulterior nu vor fi examinate;

4.         nu vor fi acordate confirmări telefonice de recepționare a dosarelor.

Întrebările și informațiile privind procesul depunerii propunerilor de proiecte sunt acceptate până pe data de 21 martie 2024, inclusiv. Toate întrebările le puteți transmite la zilele de informare dedicate PGM și pe adresa de email grant@ecocontact.mdcu subiectul APEL PGM3 2024 până la data 21 martie 2024.

Sesiuni de informare

În scopul prezentării programului, A.O. EcoContact va fi organizat o serie de sesiuni de informare atât în formatul fizic, cât și online.

Orarul sesiunilor:

11 martie – online, zoom room:

https://us06web.zoom.us/j/6590721935?pwd=Rlkra1NWODcxVmRSMUxHaG5XcFlOdz09

Pentru înregistrare, vă rugăm să completați formularul aici:

https://forms.gle/2LESbRzMyrPdHdmB6

GHIDUL și ANEXELE A și B pot fi descărcate de pe de pe pagina web a EcoContact.

Pentru mai multe informații:

EcoContact /Aarhus Centre for
Environmental Information and Consultation
mun. Chișinău, MD 2012, str. Vlaicu Pârcalab 27/1.
Tel. (+373 22) 99 61 62

www.ecocontact.md

Sari la conținut