Direcția Educație, Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți și evenimente Raionul Căușeni

Actualitatea ideilor lui Alexei Mateevici

La 27 martie 2024, în ziua Unirii Basarabiei cu România, votată la data de 27 martie (9 aprilie) 1918 de către Sfatul Țării, (Parlamentul Republicii Democratice Moldovenești), care reprezintă concretizarea și biruința mișcării « româniste » din acest ținut, s-a desfășurat, la nivel republican, Video-conferința cu genericul: Actualitatea ideilor lui Alexei Mateevici.

       La acest eveniment au participat toate instituțiile de învățământ din republică, care poartă cu demnitate și ciste, onoare și suflet numele lui Alexei Mateevici.

       Evenimentul a întrunit, grămăjoară, elevii din toate instituțiile de învățământ din republică cu numele Marelui Poet Național, Alexei Mateevici.

      Gazda întâlnirii de suflet, dar și moderatorul acestei importante Conferințe a fost Liceul Teoretci ,,Alexei Mateevici” din orașul Dondușeni.

     Nelipsiți de la acest eveniment au fost și elevii liceelor teoretice din raionul Căușeni: ,,Alexei Mateevici” din or. Căușeni, ,,Alexei Mateevici” din comuna Zaim, unde a copilărit fondatorul Imnului Țării Noastre, Alexei Mateevici și ,,Alexei Mateevici” din s. Căinari, satul unde s-a născut Alexei Mateevici.

    Pe parcursul desfășurării Video-Conferinței elevii din toate instituțiile ,,Alexei Mateevici” di republică au prezentat discursuri privitor la actualitatea ideilor lui Alexei Mateevici.

   Elevele Liceelor Teoretice ,,Alexel Mateevici” din raionul nostru și anume: Ticuș Adelina, cl. a XI-a, Negru Silvia, eleva clasei a X-a, Tărîță Nicoleta, eleva clasei a XI-a, Gîncu Ana, eleva clasei a IX-a, ghidați de cadrele didactice   performante din raion: Dormenco Daria, Danoi Ana, Cernan Rica, Schimbător Anatol, Bumbu Ion, Rîșcan Ludmila au prezentat argumente concrete referitor la actualitatea ideiilor lui Alexei Mateevici, abordând importanța exteriorizării dorinței de a spune pe nume problemelor de ordin cultural, cene afectează pe noi în mod direct, și care necesită soluții imediate, precum afirma însuți poetul în articolul publicistic ,,Datoria Noastră”: ,,Omul nu poate să tacă și să doarmă liniștit, cînd îl doare ceva, Este destul să simți durerea, ca să cauți alinare… asta este o datorie firească.”

      În aceasă privință, nu putem trece cu vederea separatismul național-cultural care continuă să macine Republica moldova – problema regiunii Transnistrene, ce reprezintă o încercare crudă și nefirească de a diviza și de a submina coeziunea și identitatea națională a poporului nostru.

      O altă problemă abordată de eleva Gîncu Ana a fost problema căminelor culturale, care necesită orientare în desfășurarea activitățălor cu caracter intelectual și cultural așa ca inițierea cenaclurilor literare, întâlniri cu personalități marcante din republică ș. a.

      O altă problemă abordată de către elevi, tinerii patrioți activi ai societății noastre, a fost alegerile pe care suntem obligați să le înfăptuim de fiecare patriot și cetățean al țării noastre. La fel de mare era și preocuparea lui Alexei Mateevici care scria: ,,Alegerile vor spune tuturor dacă suntem noi vrednici sau nu pentru viață”.

    De ce peste mai mult de un secol această problemă, idee este actuală?

Pentru că fiecare  cetățean trebuie să știe că actul de vot este este un act de autocunoaștere și autoafirmare. Ele reflectă, mai întâi, valorile și aspirațiile noastre colective, sunt oglinda reflectării societății noastre, ele sunt prilejul de a contribui la modelarea viitorului nostru comun.

    Conferința – video Actualitatea ideilor lui Alexei Mateevici s-a finalizat cu deciziile concludente de a ne călăuzi fiecare din noi, de a ne crea viitorul nostru după idealurile lui Alexei Mateevici și să aspirăm întotdeuna spre un viitor mai luminos pentru poporul nostru și pentru țara noastră!!!

Sari la conținut