Secretarul Consiliului raional

Oxana Gîrjev
Data nașterii: 09.05.1989 Căușeni

Studii:
Masterat: Universitatea de Studii Europene 2020

Universitatea de Studii Europene 2010-2015

Colegiul Național de Comerț al ASEM 2006-2010

Școala medie s.Opaci 1997-2006

Experiență de muncă :
Secretarul Consiliului raional Căușeni 2018-prezent

Specialist principal (jurist) Aparatul Președintelui raionului Căușeni 2015-2017

Secretar – referent SRL ,,Orhei-Vit,, 2012-2013

Grefier – Judecătoria Căușeni 2010-2011

Telefon: 024322853, mob. 067340905

E-mail: oxana_ivantoc@mail.ru

Abilități: abilităţi lingvistice: Română (nativă), Rusă (fluent), Engleză (mediu), Franceză (mediu).

Calculator: MS Word; MS Excel; Acces, Power Point etc.

Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului raional.

Sarcinile de bază:

Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului raional;

Asigurarea legalitatăţii actelor adoptate de Consiliul raional şi emise de către Preşedintele raionului, le transmite Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;

Asigurareatransparenţei actelor adoptate de către Consiliul raional şi emise de către Preşedintele raionului;

Întocmirea şi redactarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului raional;

Avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi contrasemnarea deciziilor;

Asigurarea publicității actelor adoptate de Consiliul raional şi emise de Preşedintele raionului;

Acordarea asistenţei tehnice şi consultative consilierilor raionali şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional.

Autentificarea actelor şi documentelor Consiliului raional.

Exercită şi alte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare.

Sari la conținut