Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția agricultură relații funciare și cadastru ANUNȚĂ:

Acciza la motorină pentru producătorii agricoli va fi compensată partial

200 milioane de lei vor fi alocate producătorilor agricoli, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru acordarea compensației parțiale a accizei la motorină. Accizele la motorină vor fi compensate în mărime de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă, în cuantum de până la 100 mii de lei anual per beneficiar. Cabinetul de miniștri prin Hotărîrea Guvernului Nr. 275 din 27.04.2022, a aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul curent.

Eligibili pentru compensație sunt toți producătorii agricoli, atât din sectorul vegetal, cât și din cel zootehnic. Pentru a beneficia de suportul financiar, agricultorii trebuie să respecte câteva condiții:

– să fie înregistrați nu mai târziu de data depunerii cererii de solicitare a compensațiilor;
– dețină legal terenurile agricole, exploatațiile agricole să fie cu termenul de funcționare utilă;
– motorina să fie utilizată pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole.

Dosarele de solicitare a compensației vor fi depuse de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale AIPA. Hotărîrea poate fi accesată și pe https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131068&lang=ro

Sari la conținut