Stema și Drapelul Raionului

REGULAMENTUL DE UTILIZARE A STEMEI ŞI DRAPELULUI RAIONULUI CĂUŞENI

1.Stema şi drapelul raionului Căuşeni sunt însemnele oficiale ale raionului şi reprezintă plenar comunitatea raionului în faţa altor comunităţi.

2.STEMA RAIONULUI.

2.1. Stema raionului Căuşeni reprezintă:

Scut tăiat. Sus: Portalul roşu. În cadrul lui imaginea simbolică a Bisericii Adormirea Maicii Domnului pe cîmp de aur, flancată de doi lei de aur.

Jos: tăiat crenelat pe argint şi negru. Pe cîmpul negru – o stea de aur cu opt raze.

Scutul timbrat de o coroană raională.

Stema raionului Căuşeni poate figura:

a)pe sigiliile oficiale ale instituţiilor raionale oficiale;

b)pe antetul hîrtiilor oficiale elaborate de autorităţile raionale oficiale;

c)pe edificiile publice şi în birourile de serviciu ale funcţionarilor publici, care reprezintă autoritatea administraţiei publice locale;

d)pe bunurile mobile şi imobile ale raionului;

e)pe medaliile, insignele şi decoraţiile faleristice locale;

f)pe diplomele de onoare conferite de autorităţile raionale;

g)la intrările pe teritoriul raionului;

h)pe mărci, plicuri şi alte emisiuni poştale;

i)pe diverse suvenire şi obiecte de protocol;

j)în alte cazuri neprevăzute de prezentul Regulament, cu permisiunea Consiliului raional Căuşeni sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.

În cazul plasării stemei raionului alături de Stema de Stat a Republicii Moldova, stema raionului se plasează într-o poziţie secundară faţă de stema de stat, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile stemei raionului nu pot depăşi dimensiunile stemei de stat.

3.DRAPELUL RAIONULUI CĂUŞENI

3.1. Drapelul raionului Căuşeni:

Drapelul raionului Căuşeni reprezintă o pînză dreptunghiulară (2×3), tăiată în două brîe, cel de sus roşu, cu simbolica Bisericii Adormirea Maicii Domnului pe cîmp de aur, flancată de doi lei de aur.

Brîul de jos crenelat pe argint şi negru. Pe cîmpul negru o stea de aur cu opt raze.

3.2. Drapelul raionului există în două forme: drapelul original şi drapelul uzual.

3.3. Drapelul original are compoziţia descrisă la pct.3.1., se confecţionează într-un singur exemplar, cu dimensiunile de 1000 x 1500 mm, şi conţine următoarele decoruri exterioare şi accesorii obligatorii:

a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, în afară de latura de la hampă, care se festonează cu fir de aur;

b) două şnururi de aur prinse de vîrful hampei şi terminate cu ciucuri de acelaşi metal;

c) o panglică tricoloră, în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova, terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vîrful hampei;

d) hampa confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, avînd lungimea de 2,5 ori mai mare, decît înălţimea pînzei drapelului şi talpa ferecată în metal;

e) vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.

3.4. Drapelul original al raionului se păstrează în biroul de serviciu al preşedintelui raionului şi se scoate în public, la decizia preşedintelui, cu prilejul unor ceremonii oficiale.

3.5. Drapelul uzual al raionului Căuşeni este cel descris la pct.3.1. De regulă, el se îmbracă pe o hampă simplă de al cărui vîrf se leagă o panglică tricoloră simplă în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

3.6. Drapelul raionului se arborează pe sediul Consiliului raional şi pe alte edificii publice de pe teritoriul raionului, reprezentînd autoritatea raională.

3.7. Drapelul raionului poate figura pe diverse emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc. şi poate fi folosit în cadrul unor manifestaţii sportive, culturale, festive, acţiuni oficiale, precum şi în alte cazuri, cu permisiunea Consiliului raional sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.

3.8 În cazul arborării sau plasării drapelului raionului alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova, drapelul raionului se aşează într-o poziţie secundară faţă de drapelul de stat, mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lui liniare nu pot depăşi dimensiunile drapelului de stat.

Sari la conținut