Geografie și Climă

Aşezarea geografică şi clima

Raionul Căuşeni are o suprafaţă totală de 116,3 mii ha şi este situat la sud-estul Republicii Moldova în regiunea teraselor cu stepă a Nistrului de jos. Este învecinat cu raioanele Ştefan Vodă, Anenii Noi, Cimişlia, precum şi cu raionul Tarutino al regiunii Odesa, Ucraina.

Raionul Căuşeni se caracterizează printr-o climă temperat-continentală, cu ierni scurte şi blânde, cu veri lungi şi calde. Temperaturile medii anuale oscilează între 9,2 -9,9 grade Celsius. Temperaturile pozitive se înregistrează pe parcursul a 9 luni. Temperatura medie a lunii celei mai calde – iulie – plus 21,0-22,5 grade Celsius, a celei mai reci – ianuarie – minus 15-20 grade.

Biserica „ Adormirea Mai­cii Domnului”, monument unical de istorie, cultură şi arhitectonică ecleziastică, unul din cele mai vechi locaşuri de cult ortodox din R. Moldova, ridicat la Căuşeni, pe atunci Cheşenăul Roşu, amintit într-o gramotă a lui Petru Aron din 6 iunie 1455, eliberată la Su­ceava.

„O legendă menţionată de preotul loan Neaga povesteşte cum pe timpul războiului dintre ruşi şi turci ultimii ar fi prefăcut biserica din Căuşeni într-un grajd şi cum, într-o singură noapte, ca printr-o minune, au pierit toţi caii necredincioşilor. Turcii au atribuit această minune atotputerniciei sfinţilor… şi, ca să se răzbune, au pângărit imaginile, străpungând cu pumnalele ochii sfinţilor şi mucenicilor.” (După: Constantin Ciobanu. Biserica „Adormirea Mai­cii Domnului” din Căuşeni”. Chisinâu, Ştiinţa, 1997)

Vino, călătorule, şi vezi: „Biserica ortodoxă este o clădire rotundă pe jumătate îngropată în pământ. Turcii au ruinat-o. Este pictată al fresco, în interior şi exterior, pe un fond roz. Sunt reprezentate faptele unor sfinţi şi soarta osândiţilor, chinuiţi prin tot felul de torturi, fiecare scenă fiind despărţită de cealaltă printr-o dungă neagră îngustă. Un altar frumos, din marmură, al cărui piedestal este o mică coloană corintică şi o cristelniţă tot din marmură… împodobesc strana bisericii”.
O descriere realizată de Leyon Pierce Balthasar von Campenhausen (1746-1808) pe la 1790-1791 care „dovedeşte că Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost reconstruită şi pictată în anii 1763-1767, ea fiind mai veche decât secolul al XVI-lea”. (Eugen Bâzgu).

Sari la conținut