Comisiile de specialitate

Comisia economie, buget și finanțe:

 1. Gandrabur Victoria – președinte;
 2. Baltag Ecaterina – secretar;
 3. Nebunelea Anatolie;
 4. Prohnițchi Ion;
 5. Cătănoi Sergiu;
 6. Catan Alexandru;
 7. Ciontoloi Ion;
 8. Gotca Ivan;
 9. Panța Mihail.

Comisia drept, administrație publică locală și relații internaționale:

 1. Rîșcanu Oleg – președinte;
 2. Mereuța Olga – secretar;
 3. Șargarovschi Anatolie;
 4. Ivanova Tatiana;
 5. Șendrea Natalia;
 6. Pavlenco Andrei;
 7. Focșa Anatolie;
 8. Golub Veaceslav;
 9. Donțu Ion.

Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială, sănătate publică și muncă:

 1. Popa Rodica – președinte;
 2. Donțu Olga – secretar;
 3. Ganceva Liubovi;
 4. Banu Vasilii;
 5. Rotaru Olga;
 6. Mașnic Andriana;
 7. Reuțoi Gheorghe;
 8. Toderașcu Andrei;
 9. Cucovici Valentina.

Comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului:

 1. Malîi Oleg – președinte;
 2. Ceban Galina – secretar;
 3. Gluh Ilie;
 4. Banu Vasilii;
 5. Melenti Andrei;
 6. Cucovici Tudor;
 7. Novîi Vladimir.

Sari la conținut