Comisiile de specialitate

Comisia economie, buget şi finanţe

Preşedinte al comisiei
 1Gandrabur Victoria -PAS
Secretar al comisiei
 2Ivanova Tatiana- PSRM
Membrii comisiei
 3Pavlenco Andrei – PAS
 4Josan Natalia – PSRM
 5Gorban Nicolae – PSDE
 6Plamadeala Ivan – PAS
 7Ciontoloi Ion -PLDM
 8Godoroja Vladimir– PPPDA
 9Panța Mihail – PCRM

Comisia drept, administraţie publică locală şi relaţii internaţionale

Preşedinte al comisiei
 1Golub Veaceslav – PSRM
Secretar al comisiei
 2Caciur Valentina – PPPDA
Membrii comisiei
 3Donțu Ion – PSDE
 4Cuciuc Lilia – PSRM
 5Șendrea Natalia -ACUM
 6Ermurache Nicolai – PSDE
 7Foșca Anatolie – PLDM
 8Pavlenco Andrei – PAS
 9Tocan Viorel – PAS

Comisia educaţie, tineret, sport, cultură, protecţia socială, sănătate publică şi muncă

Preşedinte al comisiei
 1Prohnițchi Ion – PSDE
Secretar al comisiei
 2Rotaru Olga – PPPDA
Membrii comisiei
 3Sardaru Ion – PAS
 4Gotca Ivan – PLDM
 5Lungu Constantin – PAS
 6Mereuță Olga – PCRM
 7Strună Nina – PAS
 8Sîrbu Tatiana – PPPDA
 9Ganceva Liubovi – PSRM

Comisia pentru agricultură, industrie,  protecţia mediului,  dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului

Preşedinte al comisiei
 1Stefanco Sergiu  Democrația Acasă
Secretar al comisiei
 2Morari Larisa – ACUM
Membrii comisiei
 3Bocancea Mihail – PAS
 4Burlacu Oleg PPPDA
 5Lozan Ruslan – PAS
 6Țapu Mihail – PSRM
 7Cucovici Tudor – PLDM

Sari la conținut