Investiții Noutăți și evenimente Raionul Căușeni Secția Economie, Construcții și Infrastructură

UCIP IFAD lansează Apelul de granturi pentru finanțarea proiectelor de infrastructură

La sfârșitul lunii Mai, curent, UCIP IFAD a lansat un Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură în cadrul Proiectului ,,Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”.

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

a) Infrastructura de irigare

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include:

  • Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei;
  • Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);
  • Construcția/reabilitarea iazurilor/lacurilor de acumulare a apei, aceste iazuri vor servi pentru utilizarea apei pentru irigare, precum și ca sursa de apa pentru animale domestice si sălbatice. Aceste iazuri/lacuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură.

Nici un sistem de irigare nu va avea capacitatea de irigare a terenurilor agricole mai mare de o suprafață de 100 ha.

b) Infrastructura drumurilor

Proiectul va acorda investiții pentru îmbunătățirea (construcția/reparația) drumurilor rurale care asigurarea accesului adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 – 3 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate:

Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primaria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole persoane juridice sau fizice care practică activitate economică. Cererea va include o scrisoare de confirmare din partea autorităților relevante și anume APL (Primaria) sau Agenția Apele Moldovei prin care confirmă reevaluarea infrastructurii propusă (ca mijloc fix) după finalizarea construcției și va lua la evidență în bilanțul său contabil, precum și va introduce prevederile necesare în bugetul său și își asumă responsabilitatea pentru exploatarea și întreținere rațională ulterioară a proiectului de infrastructură, toate cererile de finanțare trebuie să fie aprobate de către Autoritățile publice locale (Primaria). Investițiile vor fi implementate în zonele rurale ale Moldovei, fără o focalizare/limitare geografică specifică. Cu toate acestea, prioritare vor fi considerate propunerile de proiect din zonele geografice mai predispuse la riscurile asociate schimbărilor climatice și pentru zonele vizate care prezintă o concentrație relativ mai mare a sărăciei, pe baza indicatorilor Indicelui de deprivare a zonelor mici (IDAM).

Grantul competitiv oferit de proiect pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD (din surse de fonduri IFAD) per propunere calificată, plus contribuția a Guvernului (HG 246) și 200.000 USD per propunere pentru infrastructura de drumuri calificate, plus contribuția a guvernului (HG 246). Alte detalii pot fi accesate aici: https://www.ucipifad.md/granturi/apel-concurs-infrastructura-ifad-viii/

Sari la conținut