Noutăți și evenimente Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni anunță locuitorii raionului despre finalizarea Acțiuni-concurs „Rîu curat de la sat la sat”:

În perioada  21 aprilie – 10 mai 2022 în raionul Căușeni s-a desfășurat  Acțiunea-Concurs ”Rîu curat de la sat la sat” din cadrul campaniei de salubrizare și amenajare a localităților din raionul Căușeni.  În organizarea și desfășurarea acesteia a fost antrenată atît populația cît și agenții economici din raion.

     Acţiunea „Rîu curat de la sat la sat” are drept scop curăţirea şi lichidarea tuturor focarelor poluante în apele curgătoare din ţară. Proiectul include activităţi de curăţare a cursurilor de apă, izvoarelor, cişmelelor, a altor corpuri de apă ce formează reţeaua hidrografică din intra- şi extravilanul localităţilor, precum şi amenajarea zonelor de protecţie a lor.

În acest context și în scopul îmbunătățirii stării sanitaro-ecologice a localităților, amenajării și creării spațiilor verzi, prevenirii răspândirii maladiilor infecțioase, de către autoritățile publice locale au fost întreprinse următoarele măsuri: curățirea, dezinfectarea și amenajarea tuturor sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă a populației; amenajarea și curățirea fîntînilor publice, care ar include: curățirea nămolului, spălarea fîntînii și clorarea ulterioară, autorizarea și amenajarea poligoanelor de depozitare a deșeurilor; lichidarea gunoiștilor apărute haotic în locuri neautorizate și nedestinate pentru acest scop (rîpi, zone de protecție a rîurilor, șanțuri de evacuare a  apelor meteorice etc., alte surse de apă), prin transportarea deșeurilor (menajere, solide, de grajd etc.) la poligoanele de depozitare a deșeurilor autorizate, interzicerea incinerării reziduurilor colectate în incinta localităților ș.a.

Ulterior membrii Comisiei pentru organizarea și desfășurarea campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților, s-au întrunit într-o ședință de totalizare a rezultatelor înregistrate. Conform fișelor de evaluare și a punctajului obținut, Comisia a nominalizat localitățile învingătoare la concurs.

Locul I   satul Ucrainca

Locul II  satul Chircăieștii Noi

Locul III satul Opaci

Sari la conținut