Consiliul Raional Investiții Noutăți

Conferința Planificarea participativă a serviciilor sociale comunitare prin dialog public a avut loc la Căușeni

La data de 07 iunie 2022, Consiliul raional Căușeni a găzduit un eveniment de importanță majoră pentru îmbunătățirea serviciilor sociale. Conferința Planificarea participativă a serviciilor sociale comunitare prin dialog public reprezintă un eveniment prin care s-a urmărit prezentarea conceptului și a etapei de elaborare a Planului comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public în raionul Căușeni (2023-2025).

Tot în cadrul acestei întruniri a fost lansată Campania de cartografiere socială în cadrul proiectului Incluziunea are voce, implimentat de Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Integrată (ADDI), cu care Consiliul raional Căușeni are un Acord de colaborare, și finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul People in Need. La eveniment au participat primari, asistenți sociali, funcționari publici și alți actori interesați din teritoriu, dar și invitați speciali: Victor Koroli, expert People in Need Moldova, Mihai Cotorobai, manager de proiect la People in Need, Rodica Sîrbu, coordonatoare de proiect, director AO ADDI, vicepreședintele raionului Căușeni Anton Ceban, Șeful DASPF Căușeni Tudor Garaba ș.a.

Proiectul Incluziunea are voce, implimentat de ADDI are drept obiectiv promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin servicii sociale integrate. Totodată, drept activități prioritare ale proiectului sunt sensibilizarea opiniei publice și promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, dar și facilitarea accesului acestora la servicii de sănătate, educație, justiție și integrarea pe piața muncii, pentru o viață independentă.

Sari la conținut