Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru, atenționează populația că, lunile iulie și august sunt caracteristice perioadei de vegetație a ambrosiei.

Avertizare cu privire la prevenirea și combaterea răspîndirii plantei Ambrosia

Campania de informare și conștientizare a populației despre necesitatea distrugerii ambrosiei, care în ultiimii ani a căpătat o răspîndire vastă, provocând pericole majore nu doar pentru agricultură, dar și pentru sănătatea omului. Odată cu observarea speciei AMBROSIA FRUNZEI DE PELIN. O plantă de ambrosie de carantină, bine dezvoltată poate produce maximal 40 mii de semințe, care pot păstra capacitatea de a germina pînă la 40 de ani. AMBROSIA FRUNZEI DE PELIN nu numai pentru culturile agricole ce și pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, provocînd la oameni în perioada de înflorire, prin eliminarea polenului, așa maladii ca bronșita, astma, alergii, acționează negativ asupra sistemului nervos.

La moment, în perioada de înflorire, este necesar ca subiecții responsabili de gestionarea terenurilor, care sînt obligați (conform HG nr.967/2018) să efectueze măsuri agrotehnice și chimice (numai în cîmpuri) de nimicire a buruieniei sus menționate prin metoda de cosit / nu mai sus de 3 cm/ sau înlăturarea lor cu tot cu rădăcină.

Totodată, menționăm că în cazul în care este imposibilă indentificarea subiecților responsabili de gestionarea terenurilor, sau în cazul persoanelor vîrstnice cu afecțiuni medicale, care se află în imposibilitatea aplicării măsurilor de combatere, ori în caz de litigii,decese,responsabilitatea pentru întreținerea normală a terenurilor revine autorităților publice locale în a căror rază teritorială este situat terenul infestat (HG nr.967/2018). Atenționăm, că: Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Căușeni, aduce la cunoștință că în caz de neîndeplinire a măsurilor sus menționate, este în drept, conform prevederilor art. 189(2) a Codului Contravențional al Republicii Moldova să sancționeze cu amenda de la 3 la 12 unități convenționale aplicate persoanelor fizice cu amenda de la 24 la 48 de unități convenționale aplicate persoanei cu funcție de  răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Sari la conținut