Investiții Noutăți și evenimente

Apel de granturi pentru reprezentații domeniului cultural!

EU4Culture anunță cel de-al doilea Apel de granturi pentru a veni în sprijinul artiștilor și profesioniștilor culturali din cinci țări ale lumii – Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova.

Apelul este deschis pentru stagii de practică, vizite de studiu, conferințe, dezvoltări profesionale și alte activități care favorizează schimbul de cunoștințe și dialogul intercultural. Deplasările din cadrul proiectului pot fi pe termen scurt (7-10 zile calendaristice) cu suma maximă de 1500 EUR, pe termen mediu (până la 5 săptămâni) cu suma de 3500 EUR, pe termen lung (până la 12 săptămâni) cu suma maximă de 5000 EUR și activități virtuale, fără călătorii, cu participări online la diverse evenimente din afara țării, cu suma maximă vizată de 1000 EUR.

Astfel, încurajăm colectivele artistice din raion să aplice în cadrul acestui Apel, pentru experiențe noi, creștere profesională și promovare a valorilor locale și naționale!

Proiectele pot fi implementate între 17 octombrie 2022 și 27 octombrie 2023 în statele membre UE, țările partenere ale UE și alte țări europene. Solicitanții trebuie să pregătească un plan de acțiune cu bugetul pentru mobilitatea/deplasarea internațională, folosind formularul de cerere online și să îl trimită prin Portalul de aplicații Goethe (GAP).

EU4ulture. Ghid de aplicare

Termenul limită de depunere a cererilor este 31 august 2022.

Sari la conținut