Secția agricultură relații funciare și cadastru

Seceta 2022

Deficitul de precipitații și regimul termic ridicat, semnalat în decursul anului curent, au provocat scăderea rezervelor de umezeală productivă în sol și au cauzat producătorilor agricoli din raionul Căușeni prejudicii esențiale.

      În acest context, Secția agricultură, relații funciare și cadastru  a Consiliului Raional Căușeni a recepționat demersuri din partea autorităților publice locale de nivelul I, prin care se solicită evaluarea pugubelor cauzate de calamitățile naturale în sezonul agricol 2021-2022.

      Dând curs acestor solicitări, Comisia pentru examinarea pagubelor pricinuite în urma calamităților naturale s-a deplasat la fața locului, a examinat și evaluat gradul de afectare a culturilor agricole, în urma cărora au fost întocmite actele de constatate a pagubelor.

      Astfel la moment, suprafața culturilor afectate de calamitățile naturale în raionul Căușeni constituie 27665 hectare. Valoarea pagubelor evaluate se estimează la suma de circa 358 milioane lei.

      Datele obținute în urma examinării pagubelor pricinuite în urma calamităților naturale au fost expediate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu solicitarea de a acorda din bugetul de stat mijloace financiare pentru despăgubirea prejudiciilor cauzate producătorilor agricoli.

Sari la conținut