Raionul Căușeni Secția agricultură relații funciare și cadastru

Atenție!!! 15.11.2022 – este ultima zi de depunere a cererilor de solicitare a compensației parțiale a accizei la motorină

Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează despre ultima zi de recepționare a cererilor de acordare a compensației parțiale a accizei la motorina facturată în perioada 01 iulie – 15 noiembrie 2022, conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 275 din 27.04.2022 privind modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR pentru compensarea parțială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.

 Regulamentul prevede că accizele la motorină se compensează după cum urmează:

1) în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, clasificate conform prevederilor Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

2) în cuantum de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă – pentru alte categorii de întreprinderi care nu sunt specificate în Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii;

3) în cuantum de 100% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 2 980 lei per tonă – pentru întreprinderile din sectorul zootehnic.

 Depunerea dosarelor de solicitare a compensației se face de către administrator/reprezentant legal la secția/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul își desfășoară activitatea. În acest context, AIPA îndeamnă să se depună dosarul conform termenului stabilit, la subdiviziunile teritoriale ale Agenției, spre a beneficia de acest suport din partea statului.

Important: dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului.

Sari la conținut