Consiliul Raional Secția Economie, Construcții și Infrastructură

Consiliul Raional Căușeni, Secția Economie în parteneriat cu ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) susține dezvoltarea antreprenoriatului la nivel local și national, inițierea unei afaceri, dar și la internaționalizarea acesteia

ODA are următoarele obiective:

– susținerea dezvoltării antreprenoriatului;
– oferirea asistenței financiare nerambursabile;
– consolidarea capacității întreprinderilor de administrare eficientă a afacerilor, prin oferirea de instruiri, mentorat, consultanță și infrastructură de suport;
– facilitarea accesului la finanțare prin emiterea garanțiilor financiare și de stat;
– asigurarea dialogului public privat.

Printre programele implimentate de ODA se numără:

Start pentru tineri, programul are ca scop menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale; îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor; sporirea numărului de afaceri cu elemente inovatoare și cu viziune strategică racordată la cadrul de dezvoltare durabilă.

   200 000 MDL                         Finantare nerambursabilă în valoare de până la         70% / 30%

1.760.000 MDL                            Credit cu porțiune de grant.                                  85% / 15%                                        Până la 1 760 000 de lei.

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/start-pentru-tineri

Femei în afaceri, componentele programului reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei.

Plan de finanțare individual                        Componenta I a Programului este destinată etapei              de formare, cu  posibilitatea planificării

și inițierii unei afaceri viabile.

165.000 MDL                                                  Prin participarea la Componenta II a Programului, beneficiarii vor obține următorul suport financiar nerambursabil pentru:

  1. investiții de scară mică;
  2. servicii de dezvoltare a afacerii destinat eficientizării investițiilor.

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/femei-in-afaceri-program

Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+2”, programul este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul I ai acestora, care intenţionează să investească remitenţele în iniţierea sau în dezvoltarea unei afaceri.

                                          lnformare instruire și consulțantă antreprenorală

250.000 MDL                  Suport financiar nerambursabil, în baza Regulii 1+1             50% / 50%

500.000 MDL                  Suport financiar nerambursabil pentru afacerile în                30% / 70%

                                                   dezvoltare în baza Regulii 1+2

Monitorizarea și evaluarea proiectelor

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/pare

Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, acesta are drept scop promovarea, susținerea și dezvoltarea capacităților companiilor de a adopta practice de ecologizare a proceselor de producere și prestare a seviciilor, contribuind, astfel, atât la protejarea mediului ambiant, cât și la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

        Valoarea maximă a suportului financiar nerambursabil oferit de stat în cadrul programului: 500.000 lei.

Contribuție proprie: minim 30% din valoarea proiectului investițional.

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/ecoimm

Programul de transformare digitală a ÎMM, programul susține întreprinderile în implementarea instrumentelor digitale pentru a facilita accesul la piețe, prin dezvoltarea abilităților și sprijin financiar. Acesta își propune să crească avantajul competitiv și portofoliul de clienți al afacerilor locale, dar și să extindă comerțul electronic, să reducă circulația monedei fizice și să dezvolte serviciile de curierat.

       Valoarea maximă a suportului financiar nerambursabil oferit de stat în cadrul programului: 500.000 lei

Contribuție proprie: minim 30% din valoarea proiectului investițional.

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/transformare-digitala

 Programul de Susținere a Inovațiilor Digitale și Startup-urilor Tehnologice, acesta urmărește promovarea dezvoltării industriilor cu valoare adăugată înaltă în cadrul unui ecosistem de inovare amplu; accelerarea implementării economiei digitale, circulare și ecologice prin intermediul progresului tehnologic, pentru a crea locuri de muncă atractive, pentru a spori competitivitatea economică și pentru a proteja ecosistemele naturale.

         Finanţarea nerambursabilă oferită prin intermediul Programului este de maximum 80% din suma proiectului investiţional, dar nu va depăşi suma maximă de 500.000 MDL iar contribuția proprie va fi minim 20%.

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/start-uri-tehnologice

Programul de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii, programul are drept scop sporirea gradului de performanță a intreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor și utilajelor ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implimentarea măsurilor de eficiență energetică.

2.000.000 MDL          Pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare,                    50% / 50%

                          după formula de 1+1 (50% din valoarea proiectului investițional

va fi acoperită de stat și 50% contribuție proprie a aplicantului).

1.500.000 MDL     Pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare                          50% / 50%

                               a surselor de energie  regenerabilă după formula de 1+1

                       (50% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat

                                          și 50% contribuție proprie a aplicantului).

mailto:https://www.oda.md/ro/granturi/retehnologizare

Programul de creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și internaționalizare a acestora, acesta are misiunea de a contribui la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competivității și a productivității IMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

            Programul oferă suport financiar nerambursabil în mărime de până la:

Pilonul I:

100.000 lei pentru achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii;

– contribuție proprie a antreprenorului de 20% din valoarea proiectului investituțional.

Pilonul II:

2.000.000 lei pentru investiții capitale;

– contribuție proprie a antreprenorului de 50% din valoarea proiectului investituțional.

https://www.oda.md/ro/granturi/internationalizare

Sari la conținut