Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția Agricultură relații funciare și cadastru Informează:

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că în baza Ordinului nr. 125 din 29.09.2023 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), cu privire la recunoașterea dreptului de prestare a serviciilor de consiliere și formare în agricultură, subvenționate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, a fost aprobată Lista prestatorilor de servicii de consiliere si formare în agricultură, recunoscuți de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare pentru prestarea serviciilor în cadrul Măsurii SC_5.7 Servicii de consiliere și formare în agricultură, conform Regulamentului privind măsurile de subvenționare complementară și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea complementară din FNDAMR, aprobat prin HG nr. 464/2023.

Registrul prestatorilor de servicii de consiliere și formare în agricultură, îl puteți accesa pe pagina oficială web a AIPA, la compartimentul: “Materiale de informare”, sau accesați linkul: https://aipa.gov.md/ro/content/materiale-de-informare.

Sari la conținut