Consiliul Raional Noutăți Ședințe ale CR Transparența Decizională

Anunț privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Conisiliul raional Căușeni, organizează la data de 19 ianuarie 2024, ora 10.00 în sala pentru ședințe, audieri publice privind proiectele de decizii pentru ședința Consiliului raional Căușeni.

Sari la conținut