Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni anunță:

În baza ordinului MAIA nr. 03 din 02.01.2024 a fost lansat apelul I în cadrul Proiectului AGGRI ( Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură). Valoarea maximă a acestui grant este de 1 milion de dolari SUA, însă nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile. Printre investițiile eligibile se numără construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea exploatațiilor cu tehnică sau utilaje, dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor, achiziționarea animalelor de prăsilă și investiții în eficiența energetică a exploatației (stație de biogaz și panouri fotovoltaice).

    Pentru a obține grantul, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Criterii de eligibilitate pentru accesarea grantului:

  • Fermieri individuali sau grupuri de producători, care activează în orice formă organizatorico – juridică conform legislației Republicii Moldova: Gospodărie Țărănească, Întreprindere Individuală, Societate cu Răspundere Limitată, Societate pe Acțiuni, Cooperativă de Întreprinzători și alte posibile forme legale de întreprinzător;​
  • sunt înregistrați, activează și realizează investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Râbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău și or. Bălți;​
  • Sunt deținători legali ai bunurilor imobile și mobile ce constituie obiect al stimulării prin mecanismul de grant, termenul de arendă/comodat al bunurilor imobile nu poate fi mai mic de cinci ani, înregistrat în modul stabilit;​
  • nu se află în proces de insolvabilitate, restructurare, reorganizare sau lichidare;  ​

    dețin un plan de afacere viabil economic și financiar pe o perioadă de minimum 5 ani;​

  • și-a asumat angajamentul de a contribui financiar cu cel puţin 50% din valoarea proiectului investițional.

    Lista completă a criteriilor de eligibilitate, precum și documentele care urmează a fi prezentate împreună cu cererea pot fi accesate aici.

    Dosarele vor fi depuse la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură până la data de 17 mai 2024.

Sari la conținut