Secția agricultură relații funciare și cadastru

Campania de informare privind prezentarea oportunităților de subvenționare

Astăzi, 02.02.2024, Secția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru în comun cu reprezentantul Agenției Intervenții și Plăți în Agricultură, Doamna Diana COȘALÎC, în sala mare de ședințe a Consiliului raional Căușeni au organizat Campania de informare cu tematicile:

Prezentarea Oportunităților de subvenționare

  • Subvenții postinvestiționale
  • Subvenții Investiții pe etape
  • Subvenții complementare
  • Subvenții în avans
  • Subvenții – plăți directe în sectorul zootehnic
  • Subvenții în avans Programul Leader

Subvenții pentru îmbunătățiri funciare

 În cadrul evenimentului au fost prezenți primari, ingineri cadastrali, agenți economici, reprezentanții companiilor de microfințare, din raionul Căușeni. Totodată au fost discutate un spectru larg de probleme cu care se confruntă fermierii la etapa de depunere a dosarelor.

Consiliul raional Căușeni este deschis și transparent pentru orice sugestii și colaborări în continuare.

Sari la conținut