Secția agricultură relații funciare și cadastru

SECȚIA AGRICULTURĂ, RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU Atenționează populația că, lunile iunie, iulie și august sunt caracteristice perioadei de vegetație a ambroziei.

În contextul executării planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspindirii buruienii ambrozia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 967/2018, se atenționează subiecții responsabili de gestionarea terenurilor despre obligația de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia pentru evitarea instalării și răspândirii acesteia și eliminarea în cazul prezenței pe terenurile din intravilanul și extravilanul localităților din raion. O plantă de ambrozie bine dezvoltată poate produce maximal 40 mii de semințe, care pot păstra capacitatea de germinație pînă la 40 de ani.  

AMBROZIA este periculoasă nu doar pentru culturile agricole dar și pentru sănătatea oamenilor. În perioada de înflorire, prin eliminarea polenului la oameni provoacă maladii ca: bronșita, astm, alergii, acționează negativ asupra sistemului nervos.

Pentru distrugerea efientă a ambroziei, este recomandată aplicarea metodei mecanice și a celei chimice.Totodată, atenționăm că la aplicarea metodei chimice se recomandă utilizarea erbicidelor omologate și incluse în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților permise pentru utilizare în Republica Moldova. Lucrările de erbicidare și nimicire a acestei plante se vor efectua în coordonare cu specialiștii din domeniul agricol și /sau cu specialiștii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, și cu alți specialiști din domeniu.

Pentru Protecția Sănătății Populației, solicităm întregii societăți să vă mobilizați pentru realizarea activităților de combatere a acestei plante alergene.

Sari la conținut