Raionul Căușeni Secția agricultură relații funciare și cadastru

Campaniei de informare  și conștientizarea a populației despre necesitatea distrugerii plantei Ambrozia

La data de 27 iunie 2024, de către Secția Agricultură relații Funciare și Cadastru a fost desfășurată continuitatea ,,Campaniei de informare  și conștientizarea a populației despre necesitatea distrugerii plantei Ambrozia” cu participarea reprezentanților : Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor, Centrului de Sănătate Publică, Inspectoratului General de Poliție și a Inspecției Mediului Căușeni. Participanții la discuții s-au referit la importanța unei atitudini responsabile în vederea diminuării pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrozia care este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, extrem de adaptabilă chiar și în condiții de secetă și arșiță, ceea ce a determinat ca în ultimii ani secetoși să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi. Pentru a preveni răspândirea ambroziei, Codul Contravențional al Republicii Moldova impune obligația proprietarilor, deținătorilor și administratorilor de terenuri, atât intravilane, cât și extravilane, de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a acestei plante.

Potrivit legii, proprietarii sau deținătorii de terenuri, precum și administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole au obligația de a efectua lucrări de întreținere a terenurilor în perioada cuprinsă între răsărirea ambroziei și apariția primelor inflorescențe. Scopul acestor măsuri este de a preveni răspândirea polenului care conține particule alergene.

Identificarea terenurilor infestate cu ambrozia și verificarea respectării obligațiilor legale sunt atribuții ale autorităților administrației publice locale, care desemnează agenții agricoli sau personal împuternicit pentru a efectua aceste activități.

Întru minimizarea acţiunii nefaste a polenului de ambrozie asupra sănătăţii populaţiei, solicităm întregii societăţi să se mobilizeze pentru realizarea activităţilor de combatere a acesteia.

Sari la conținut