Investiții

Autoritățile Publice de nivelul I din Raionul Căușeni au depus 25 cereri de finanțare la Concursul de selectare a proiectelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European”

Raionul Căușeni pe locul 2 pe Regiunea de Dezvoltare Sud după numărul de cereri de finanțare depuse la Concursul de selectare a proiectelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală „Satul European”!

1. Cahul – 31 proiecte depuse;

2. Căușeni – 25 proiecte depuse;

3. Ștefan Vodă – 21 proiecte depuse;

4. Cantemir – 21 proiecte depuse;

5. Leova- 20 proiecte depuse;

6. Taraclia – 17 proiecte depuse;

7. Cimișlia- 16 proiecte depuse;

8. Basarabeasca – 5 proiecte depuse;

       În total pe regiunea sud au fost recepționate 156 cereri de finanțare. Propunerile de proiectele depuse în cadrul Concursului au corespuns următoarelor domenii de intervenție:

1) Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale;

2) Construcția și renovarea infrastructurii sociale;

3) Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă;

În perioada ce urmează, ADR Sud va desfășura procedura de evaluare administrativă a cererilor de finanțare depuse de către primării, efectuând în cadrul acestui exercițiu mai multe vizite în teren pentru verificarea conformității/veridicității informațiilor prezentate de aplicanți.

Evaluarea tehnică a cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 16-27 mai. Ulterior, va fi elaborat un raport privind rezultatele evaluării tehnice. Raportul va fi prezent autorității de elaborare a politicii de dezvoltare regională pentru întocmirea proiectului Documentului Unic de Program și prezentarea acestuia pentru avizare Consiliului Național de Coordonarea Dezvoltării Regionale și Locale și, ulterior, spre aprobare prin hotărâre de Guvern. Promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Anexei la Documentul Unic de Program va avea loc în perioada 6-24 iunie 2022.

Proiectele selectate vor fi finanțare din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Sursa : www.adrsud.md

Sari la conținut