Investiții

Terre des hommes Moldova lansează programul de granturi „Inițiative comunitare pentru susținerea integrării tinerilor pe piața muncii”

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.  

Jobotecile (biblioteci de carieră) sunt spații prietenoase tinerilor, special amenajate în cadrul   școlilor, dotate cu  echipamente IT și alte materiale necesare pentru organizarea activităților online/offline, în cadrul cărora tinerii au posibilitatea să cunoască posibilele parcursuri în carieră. 

Proiectul este implementat de către Fundațiile Terre de hommes România și Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, alături de care vor fi implicați activ copiii, tinerii, profesioniștii de la nivel local, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai întregii comunități. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană (Nr. ref. — NEAR-TS/2020- 421-810). 

În cadrul Proiectului, Terre des hommes Moldova lansează Programul de granturi „Inițiative comunitare pentru susținerea integrării tinerilor pe piața muncii”, adresat OSC-urilor de la nivel local. 

Scopul Programului de granturi este de a capacita și a susține OSC-urile locale în dezvoltarea și implementarea de proiecte, care ar sprijini tinerii în procesul de angajare, auto-angajare cât și lansarea de afaceri la nivel comunitar. Prin intermediul acestor inițiative, Proiectul intervine în comunități la diferite niveluri: 

 • la nivel micro – ajutând tinerii să-și crească abilități durabile de angajare și de antreprenoriat;
 • la nivel mezo – încurajând întreprinderile/afacerile să conlucreze pentru a adăuga valoare economică afacerii lor; 
 • la nivel macro – ajutând beneficiarii să folosească resursele comunității pentru a genera un efect de multiplicare în economia locală și diseminând cazurile de succes pentru a împuternici comunitățile și pentru a sprijini tinerii, inclusiv tinerii NEET (tinerii care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă).   

Condiții de eligibilitate: 

Concursul este deschis organizațiilor societății civile (înregistrate juridic) de diverse tipuri, cum ar fi: organizații de tineret, grupuri de inițiativă locală, asociații locale de afaceri, centre antreprenoriale, asociații din diaspora, etc., care vor dezvolta proiecte ce presupun crearea oportunităților de angajare pentru tineri și vor fi în linie cu obiectivele Proiectului ”Joboteca”. 

Criterii de selecție: 

 • propunerile vor fi în linie cu obiectivele specifice ale proiectului;
 • activitățile propuse se vor baza pe o evaluare a nevoilor locale ale tinerilor din regiunile acoperite de activitățile Proiectului;
 • implicarea elevilor din cele 25 de instituții partenere în procesul de dezvoltare a ideilor de proiect și/sau implementarea acestora;
 • finanțarea solicitată se va încadra în cuantumul maxim admisibil de proiect;
 • durata activităților se va încadra în limitele eligibile minim 10 luni, maxim 12 luni;
 • activitățile planificate vor avea un potențial ridicat de realizare, durabilitate și un impact social semnificativ (creștere pentru comunitate, oportunități de angajare pentru tineri etc.);
 • propunerile vor include elemente inovatoare;
 • nivel ridicat de angajament față de proces și disponibilitate de a investi un număr de zile în a fi ghidat și/sau instruit;
 • cost-eficiența elementelor;
 • relevanța și importanța beneficiilor sociale create. 

Tipurile de activități eligibile pentru sprijin financiar vor include, dar nu se vor limita la următoarele: 

 • activități de evaluare vocațională, orientare și ghidare în carieră;
 • instruiri în bazele antreprenoriatului și lansare de afaceri;
 • competiții de idei de afaceri lansate de tineri;
 • facilitarea organizării stagiilor de muncă;
 • suport în accesarea pieței muncii;
 • inițiative de antreprenoriat social lansat de către și pentru tineri, etc. 

Perioada minimă de implementare a proiectului va constitui 10 luni, iar maximă – 12 luni, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2023. 

Dosarul aplicantului va conține: 

 1. Formularul pentru propunerea de proiect
 2. Bugetul propunerii de proiect
 3. Certificatul de înregistrare în Republica Moldova;
 4. CV-ul organizației care să conțină informații actualizate despre proiectele anterioare și cele în derulare (inclusiv sursa de finanțare și contactele, perioada de implementare, aria de acoperire și parteneriatele);
 5. CV-le echipei de proiect și o scurtă descriere a membrilor echipei;
 6. Declarația solicitantului;
 7. Dovada de parteneriat cu cel puțin o instituție de învățământ din comunitățile partenere în proiectul „Joboteca”. 

Manualul de grant, care descrie condițiile și modalitatea de participare, inclusiv conține: FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA DE PROIECT, precum și FORMULARUL DE BUGET, pot fi accesate AICI, sau solicitate la adresa de email: olga.pinzari@tdh.ch

Dosarele privind solicitarea finanțării trebuie depuse la adresa de email: olga.pinzari@tdh.ch  până la 9 octombrie 2022.

Sari la conținut