Investiții

Vizită de monitorizare în cadrul proiectului  „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușeni Vechi””

Reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud și Consiliului Raional Căușeni în calitate de beneficiar, cât și alte părți implicate la realizarea prezentului proiect, au întreprins la data de 01.11.2023 o vizită de monitorizare la șantierul de construcție al Stației de Epurare din orașul Căușeni și rețelele de canalizare din sectoarele „Căușeni Vechi” și „Gara”. În cadrul vizitei au fost discutate etapele de realizare a lucrărilor și următorii pași ce urmează a fi întreprinși, s-a constatat că lucrările decurg conform graficului fixat și în corespundere cu documentația tehnică de proiect.

Reamintim că implementarea proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare în sectorul „Căușeni Vechi”” a demarat în anul 2022 și urmează a fi finalizate în 2024. Obiectivele proiectului prevăd construcția sistemelor de canalizare în  sectoarele „Gara” și „Căușeni Vechi” inclusiv modernizarea Stației de Epurare Căușeni de la capacitatea actuală de 2500 m3 ape uzate tratate în 24 de ore la cea maximă de 5000 m3/24h cu conectarea sectoarelor de canalizare nou create, fapt ce va asigura debitul necesar pentru buna funcționare a Stației de Epurare cît și posibilitatea de extindere și regionalizare a serviciului în localitățile proxime cu orașul Căușeni. Proiectul a fost depus de către Consiliul Raional Căușeni și aprobat spre finanțare prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.23 din 12.01.2022 „Cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024”. Acesta este finanțat din Fondul National de Dezvoltare Regională și Locală prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud și contribuția Consiliului Raional Căușeni.

Sari la conținut