Achiziții publice

COMUNICAT REFERITOR LA UNELE CLARIFICĂRI PRIVIND ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR NR. 121 DIN 20.12.2023 „CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DE CĂTRE TREZORERIILE REGIONALE”

În atenția Autorităților Contractante!

Agenția Achiziții Publice vine cu unele clarificări privind prevederile imperative ale Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 121 din 20.12.2023 „Cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale” și modificarea acestuia.

În conformitate cu prevederile punctelor 3 și 3.1 al Ordinului MF nr. 121 din 20.12.2023, autoritățile/instituțiile bugetare vor transmite pentru procesare Agenției Achiziții Publice Decizia de atribuire și Darea de seamă aferente procedurii de achiziție, după care autoritățile/instituțiile bugetare vor prezenta Contractele de achiziții publice, pentru a fi înregistrate la trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Subsecvent, contractele de achiziții publice/amendamentele la contractele de achiziții publice, urmează a fi însoțite de o Declarație privind confirmarea datelor procedurii de achiziție publică care va fi prezentată obligatoriu la una din Trezoreriile regionale ale MF (Anexa nr. 1 la OMF nr. 121/2023).

Conex, reiterăm faptul că odată cu emiterea OMF menționat supra, autoritățile/instituțiile bugetare,  după transmiterea Agenției Achiziții Publice a Deciziei de atribuire și a Dării de seamă aferente procedurilor de achiziție, nu vor mai aștepta procesarea de către Agenție a informației privind contractul de achiziții publice, dar vor merge direct la trezoreriile regionale cu contractul și Declarația privind confirmarea datelor procedurii de achiziție publică din Anexa 1 la OMF nr. 121/2023 pentru a fi înregistrate.

Totodată, ținând cont de atribuțiile conferite Agenției Achiziții Publice prin Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, ținem să subliniem faptul că, Agenția nu are atribuții de a aproba rezultatele procedurilor de achiziții publice, nu poate dispune anularea Deciziile de atribuire ale autorităților contractante, precum și nu poate dispune reevaluarea ofertelor depuse pe marginea acestora.

Sursa: http://surl.li/uadgp

Sari la conținut