Investiții Raionul Căușeni

Concurs de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale în raioanele Cahul, Căușeni, Cimișlia, Florești, Soroca, Ștefan-Vodă

Acest program de granturi are drept scop susținerea  organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Cahul, Căuşeni, Cimișlia, Florești, Soroca, Ștefan Vodă în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. 

 Context

În perioada ianuarie 2022 – mai 2025 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Asociația Presei Independente (API) și Centrul de Jurnalism Independent (CJI) implementează proiectul “Cetățeni Activi, Comunități Prospere-Faza II”. Acest proiect este realizat din resursele financiare oferite de Suedia și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 

Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială. La nivel național, proiectul abilitează platforme de organizații care reprezintă grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane în etate, persoane de etnie romă, tineri) pentru a elabora şi implementa agende comune axate pe domeniile cheie pentru coeziunea socială. La nivel local, proiectul se realizează în raioanele Cahul, Căuşeni, Cimișlia, Florești, Soroca, Ștefan Vodă, în care persoanele din grupuri marginalizate sunt abilitate să-și cunoască drepturile, să participe în procesul de luare a deciziilor, să se mobilizeze pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă, să monitorizeze implementarea politicilor publice naționale şi locale. Proiectul susține activitatea Consiliilor Raionale de Participare în raionele sus-menţionate.[1]   

Una din prioritățile proiectului este susținerea organizațiilor la nivel local care vor mobiliza comunitățile și vor asigura incluziunea necesităților persoanelor marginalizate în prioritățile administrației locale și raionale. Astfel, organizațiile vor identifica printr-un proces participativ nevoile la nivel local, vor facilita dialogul dintre cetățeni și autoritățile locale, creând mecanisme de influențare a politicilor publice locale, astfel încât să asigure reprezentativitatea celor mai vulnerabile și marginalizate grupuri ale societății.

 Scopul și obiectivele programului 

Acest program de granturi are drept scop susținerea  organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Cahul, Căuşeni, Cimișlia, Florești, Soroca, Ștefan Vodă în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. 

Programul se va axa pe atingerea următoarelor obiective:

  • Promovarea egalității de șanse și a participării incluzive a persoanelor cu dizabilități, femeilor, persoanelor de etnie romă, tinerilor dar și altor grupuri sub-reprezentate în procesul de dezvoltare a comunității;
  • Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie locali și a alți actori relevanți pentru o participare mai incluzivă în procesul decizional pentru soluționarea problemelor din comunitate;
  • Fortificarea mecanismelor locale de interacțiune dintre autoritățile locale și societate civilă în vederea îmbunătățirii accesului și calității la servicii comunitare; 
  1. Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 120,000 EUR pentru 6 raioane: Cahul, Căuşeni, Cimișlia, Florești, Soroca, Ștefan Vodă. Valoarea maximă oferită per proiect nu va depăși 15.000 EUR

Pentru detalii cu referire la acest concurs, precum și pentru a descărca formularele necesare, vă rugăm să accesați aiciFundația Est-Europeană cu sprijinul financiar al Suediei și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) anunță concursul de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale în raioanele Cahul, Căuşeni, Cimișlia, Florești, Soroca, Ștefan Vodă – FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)  

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul „Întrebare concurs de granturi locale” până la data de 20 iunie 2024. 

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi locale” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa concurs@eef.md

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este  07 iulie 2024, ora 23:59.

Atenție! Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

[1] Consilii Raionale de Participare reprezintă organe consultative create pe lângă autoritățile raionale ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor şi de asigurare a participării societății civile şi sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor publice.

Sari la conținut