Secția agricultură relații funciare și cadastru

Secția Agricultură Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni anunță locuitorii raionului și Administrațiile Publice despre demararea Acțiunii ,,Rîu curat de la sat la sat”

În perioada 04 martie – 04 mai 2024 în raionul Căușeni se va desfășura acțiunea de salubrizare și amenajare a localităților „Râu curat de la sat la sat”.

Acțiunea „Râu curat de la sat la sat”  include activități de curățare a cursurilor de apă, izvoarelor, cișmelelor, a altor corpuri de apă ce formează rețeaua hidrografică din intravilanul și extravilanul localităților, precum și amenajarea zonelor de protecție a lor.

În acest context Inspecția pentru Protecția Mediului Căușeni, Vă propune spre vizualizare Programul orientativ de acțiuni cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunii sus menționate.

Programul orientativ de acțiuni pentru APL de nivelul I privind organizarea Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localităților a Acțiunii „Râu curat de la sat la sat” care vor avea loc în perioada 04 martie – 04 mai 2024

  • Lansarea mesajelor cu privire la salubrizarea localităților în mass-media și pe teritoriul localității.
  • Formarea comisiilor locale și întocmirea planului în măsuri/acțiunii concrete.
  • Monitorizarea continuă a acțiunilor de salubrizare a zonelor de protecție a corpurilor de apă.
  • Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții, agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea cuvenită a acestora.
  • Organizarea desfășurării Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților, împrejurimilor și pasajelor din preajma drumurilor, traseelor naționale și a căilor ferate, zonelor de protecție a resurselor acvatice.
  • Lichidarea tuturor gunoiștilor neautorizate, recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri.
  • Amenajarea depozitelor (gunoiștelor) urbane și rurale existente conform cerințelor sanitare și ecologice.
  • Stabilirea Zilelor sanitare ale localității. Asigurarea colectivelor de muncă și a cetățenilor cu transport  pentru evacuarea deșeurilor. Organizarea colectării separate a deșeurilor reciclabile (sticlă, plastic, metal uzat, hîrtie și carton ).
  • Desfășurarea lucrărilor de curățare  și amenajare a terenurilor spațiilor verzi de regenerare a fondului forestier și altor terenuri de împădurite, de plantare de primăvară a arborilor și arbuștilor.
  • Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară privind salubrizarea și amenajarea localităților  și a acțiunii ,,Râu curat de la sat la sat”.

Sari la conținut